Kontakt

Policijska akademija Prvi hrvatski redarstvenik"

Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb

Tel: 01 2426 311 
Fax: 01 2426 414

E-mail: policijska.akademija@mup.hr

Aktualno

O Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“