Kontakt

Policijska akademija
Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2426 311 
Fax: 01 2426 414
E-mail: policijska.akademija@mup.hr

Načelnik:
Josip Ćelić
tel. +385 1 2426 300

Zamjenica načelnika:
Mirjana Abramović
tel. +385 1 2426 300

Visoka policijska škola

Dekanica:
dr. sc. Davorka Martinjak
tel.: +385 1 2426 304

Pomoćnik voditelja Visoke policijske škole za stručni studij:
tel.: +385 1/ 2426 359+385 1/2426 304
 
Pomoćnica voditelja Visoke policijske škole za istraživanje, razvoj i sveučilišni studij:
doc. dr. sc. Ruža Karlović
tel.: +385 1/ 2426 350+385 1/2426 304

Policijska škola »Josip Jović«

Voditelj: 
Mario Bošnjak
tel. +385 1/ 2426 305

Pomoćnik voditelja Policijske škole za nastavu: 

tel. +385 1/ 2426 014

Pomoćnik voditelja Policijske škole za domski odgoj i stručnu praksu: 

tel. +385 1/ 2426 445

Pedagog: 

tel. +385 1/ 2426 370
 

Tajnica Policijske škole: 
tel. +385 1/ 2426 313

e-mail: policijska_skola@mup.hr

Knjižnica:
Radno vrijeme od 7 do 15 sati
tel. +385 1/ 2426 379

Služba za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj
Voditelj: Ilija Jakić
Pomoćnik voditelja: Ivko Gavranić
tel. +385 1/2426 430
e-mail: sluzba.za.strucno.usavrsavanje@mup.hr     

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju
E-mail: sluzba.rpo-nkd@mup.hr
Tel.: +385 1/2426 303
Voditeljica: Lidija Pentavec
Pomoćnik voditeljice: Nikola Slamek

Služba za obuku vodiča i dresuru službenih pasa
Voditelj: Miroslav Puž
telefon: 01 24 26 31724 26 371
telefax: 01 24 26 497
e-mail: covdsp@mup.hr   

Pomoćnik voditelja: Ivan Križić
telefon: 01 24 26 372

Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije
Voditeljica:  Helena Jelinek Mareljić
Telefon: 01/2426 318
Telefaks: 01/2426 294
E-mail: sznkdmp@mup.hr


Služba za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije
Voditeljica: Iva Balgač
​Telefon: 01/2426 318
Telefaks: 01/2426 294
E-mail: szkint@mup.hr

Policijski službenik - tajnik Policijske akademije:
Marina Akmačić
tel. +385 1 2426 310
 
Recepcija Policijske akademije:
III. paviljon prizemlje
PA-recepcija@mup.hr
tel. + 385 1 2426 324
Radno vrijeme: 6.30 - 22 sata