Kontakt

Policijska akademija
Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb
Tel.: 00 385 1 2426 311 
Faks.: 00 385 1 2426 414
E-mail: policijska.akademija@mup.hr

Načelnik:
Josip Ćelić
Tel.: 00 385 1 2426 300

Zamjenica načelnika:
Mirjana Abramović
Tel.: 00 385 1 2426 300

Visoka policijska škola
Dekanica:
dr. sc. Davorka Martinjak, prof. v. š.
Tel.: 00 385 1 2426 304

Pomoćnik voditelja Visoke policijske škole za stručni studij:
doc. dr. sc. Ante Orlović, prof. v. š.
Tel.:  00 385 1 2426 368
 
Pomoćnik voditelja Visoke policijske škole za znanost i međunarodnu suradnju:
dr. sc. Hrvoje Filipović, prof. v. š.
Tel.: +385 1 2426 427

Policijska škola »Josip Jović«

Voditelj: 
Mario Bošnjak
Tel.: 00 385 1 2426 305
E-mail: policijska_skola@mup.hr

Pomoćnik voditelja Policijske škole za nastavu: 
Irena Jurišić
Tel.: 00 385 1 2426 014

Pomoćnik voditelja Policijske škole za domski odgoj i stručnu praksu: Dalibor Sovilj
Tel.: 00 385 1 2426 445

Pedagogica: Lidija Werhas
Tel.: 00 385 1 2426 370

Tajnica Policijske škole:
Tel.: 00 385 1 2426 313


Služba za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj
Voditelj: Ilija Jakić
Pomoćnik voditelja: Ivko Gavranić
tel. +385 1/2426 430
e-mail: sluzba.za.cjelozivotno.obrazovanje@mup.hr​

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju
Voditeljica: Lidija Pentavec
Pomoćnik voditeljice: Nikola Slamek
Tel.: +385 1/2426 303
E-mail: szrpoms@mup.hr

Služba za obuku vodiča i dresuru službenih pasa
Voditelj: Miroslav Puž
telefon: 01 24 26 31724 26 371
telefax: 01 24 26 497
e-mail: covdsp@mup.hr   

Pomoćnik voditelja: Ivan Križić
telefon: 01 24 26 372

Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije
Voditeljica:  Helena Jelinek Mareljić
Telefon: 01/2426 318
Telefaks: 01/2426 294
E-mail: sznkdmp@mup.hr


Služba za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije
Voditeljica: Iva Balgač
​Telefon: 01/2426 318
Telefaks: 01/2426 294
E-mail: szkint@mup.hr

Policijski službenik - tajnik Policijske akademije:
Marina Akmačić
tel. +385 1 2426 310
 
Recepcija Policijske akademije:
III. paviljon prizemlje
PA-recepcija@mup.hr
tel. + 385 1 2426 324
Radno vrijeme: 6.30 - 22 sata