Open Sesame – novi sustav za online učenje Cepol-a

Slika /02_vijesti/2021/5 mjesec/cepol 2.png

Sveobuhvatni katalog on-line tečajeva sada uključuje gotovo 500 novih modula za obuku, grupiranih u 5 glavnih kategorija

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva – CEPOL nedavno je obogatila svoj portfelj e-obrazovanja sveobuhvatnim katalogom on-line tečajeva (https://leed.cepol.europa.eu/blocks/thematic_areas/catshow.php?id=114) koji službenicima za provedbu zakona omogućava unaprjeđenje njihovih vještina u području upravljanja i rukovođenja te osobnih poslovnih vještina.

Ovaj novi sustav, dostupan putem CEPOL-ovog sustava za upravljanje učenjem – LEEd, osiguran je od strane nezavisnog pružatelja usluga i nazvan je Open Sesame

Imajući na umu najnovije trendove e-učenja, moduli se obrađuju samostalno od strane polaznika, u tempu koji njima najviše odgovara, moguće ih je pauzirati te im se vratiti u bilo kojem trenutku. Vrijeme trajanja pojedinih lekcija i modula kreće se u rasponu od 5 minuta do 6,5 sati ovisno o znanju i vještinama koji se žele osigurati pojedinim modulom i lekcijom.

Popis modula revidirat će se i ažurirati svaka 3 mjeseca, na temelju povratnih informacija polaznika i korisnika ove usluge.

Sveobuhvatni katalog on-line tečajeva sada uključuje gotovo 500 novih modula za obuku, grupiranih u 5 glavnih kategorija:
  1. Vodstvo (engl. Leadership): Moduli su usredotočeni na osnovne vještine rukovođenja poput: aktivno slušanje, mentorstvo, strateško planiranje i upravljanje promjenama, rješavanje problema, upravljanje sukobima i motivacija. Također se fokusira na razvoj inovacija i kreativnosti, poboljšanje procesa, emocionalnu inteligenciju i odgovornost. Nekoliko modula posvećenih su pregovaranju, izgradnji odnosa i upravljanju timom. Moduli pokrivaju širok spektar poslovnih vještina.
  2. Komunikacija (engl. Communication): glavni fokus modula je na razvijanju sljedećih vještina:  asertivnost, uvjeravanje, prezentacijske vještine, poslovno pisanje i učinkoviti sastanci. Stjecanjem ovih vještina pomoći će polaznicima ne samo u radu već i u svakodnevnom životu.
  3. Raznolikost i uključenost (engl. Diversity and inclusion): ova kategorija donosi module koji polaznicima mogu pomoći u razumijevanju razlika među ljudima, te potaknuti međusobno razumijevanje kulturnih razlika, rodnog identiteta, rase ili različitih vrsta nasilja.
  4. Računalne i tehnološke vještine (engl. Computer and technology skills): moduli pružaju znanje o softverima i alatima koji se koriste u uredskom okruženju (Microsoft Office, Googleovi proizvodi itd.), kao i neke tečajeve o radu na daljinu, kibernetičkoj sigurnosti i drugim digitalnim alatima
  5. Mentalno zdravlje (engl. Mental health): Ova je kategorija stvorena kako bi pomogla polaznicima u upravljanju stresom, definiranju i upravljanju prioritetima, stvaranju ravnoteža između poslovnog i privatnog života. Također smo uključuje neke module o mindfullness-u, meditaciji, empatiji i kontinuiranom učenju.
Do 1000 LEEd korisnika moći će se koristiti ovim novim sustavom učenja. U ovom trenutku registrirano je nešto više od 460 korisnika, a za praćenje nekog od dostupnih modula potrebno je izvršiti registraciju na linku: https://leed.cepol.europa.eu/blocks/thematic_areas/catshow.php?id=114 
 
 


 
***

CEPOL objedinjuje mrežu ustanova za edukaciju službenika za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama EU-a i povezuje se s jedinstvenom nacionalnom jedinicom u svakoj državi članici koja djeluje unutar mreže. Podupire ih tako što im pruža najpotrebnije osposobljavanje o sigurnosnim prioritetima, podržava ih u suradnji u izvršavanju zakonodavstva i razmjeni informacija. CEPOL također surađuje s tijelima EU-a, drugim agencijama EU, međunarodnim organizacijama i trećim zemljama kako bi osigurao pružanje kolektivnog odgovora na najozbiljnije sigurnosne prijetnje.

Policijska akademija surađuje s CEPOL-om od 7. prosinca 2010. godine kada je sklopljen Ugovor o suradnji. U vrijeme sklapanja ugovora CEPOL je bio Europska policijska akademija, osnovana je Odlukom Vijeća 2005/681/PUP (2) kao subjekt Unije. 1. srpnja 2016. godine odlukom (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća postala Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva.
 
Policijska akademija jedna je od potpisnica Okvirnog sporazuma parterskog sporazuma s CEPOL-om za razdoblje od 2021. do 2024. U ovom trenutku ukupno je 56 ustanova iz 26 zemalja članica EU potpisnica Okvirnog parterskog sporazuma s CEPOL-om nadležnih za provođenje CEPOL aktivnosti.

Pisane vijesti