Međunarodna suradnja - Frontex

 • Slika /01_ilustracije/FRONTEX.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost, među ostalim, ulaže u međunarodnu suradnju, odnosno aktivnosti u sklopu suradnje s Frontexom (Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu). Ta je suradnja započela 2015. godine, a formalizirana je 6. veljače 2017. godine, kad je Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske postala Partnerska akademija Frontexa.

Partnerski ugovor o suradnji očituje se u razmjeni dobre policijske prakse zemalja članica, provođenju tečajeva, pripremnih obuka policijskih službenika za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama Frontexa s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i zaštite vanjske granice Europske unije.

Frontex pruža dodatnu tehničku i financijsku podršku državama članicama EU-a suočenima s ozbiljnim migracijskim pritiskom, a Policijska akademija kao ravnopravan partner Frontexa odgovorna je za pripremu, organizaciju i provedbu predmetnih međunarodnih obuka. Dosad je uz punu financijsku potporu Frontexa kupljena razna tehnička, informatička i telekomunikacijska oprema za sve obuke policijskih službenika na Policijskoj akademiji i u svim obučnim i uslužnim centrima Ministarstva, koja ostaje u trajnom vlasništvu MUP-a. Trenutačno se oprema prioritetno raspoređuje na korištenje policijskim upravama pogođenima migracijskom krizom te Policijska akademija postaje ravnopravan partner i potpora u rješavanju ovog problema.

Policijska akademija trenutačno je vodeća akademija po broju aktivnosti i uspješnim rezultatima provedenih i organiziranih obuka, tečajeva i seminara. Dosad su kroz suradnju Frontexa i Policijske akademije različite vrste obuka prošla 623 policijska službenika država članica EU-a. Obuke je provodilo 72 Frontexovih trenera i vanjskih suradnika.

O uspješnosti Policijske akademije govore visoke ocjene Frontexa, kao i vanjske agencije za procjenu kvalitete obuka i tečajeva. Osim toga, zbog izvrsnih organizacijskih rezultata, policijski službenici MUP-a RH uključeni u suradnju Policijske akademije i Frontexa pozvani su 2017. i 2018. godine u SR Njemačku kako bi pomogli u organizaciji i provedbi obuke/treninga u obučnom centru njemačke savezne policije u mjestu Sankt Augustin. Jednako tako, voditeljica Službe za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost Mirjana Abramović održala je u ožujku 2019. na skupu predstavnika 42 partnerske akademije Frontexa u Lyonu prezentaciju o dosadašnjim zajedničkim aktivnostima Policijske akademije Zagreb i Frontexa, koje su proglašene jednim od najboljih primjera „dobre i uspješne suradnje“.

Suradnja, koja je 2018. godine značajno proširena i ojačana, posebice kroz projekt nadzora kopnene granice s ciljem sprječavanja nezakonitih migracija, potpore rješavanju problematika tražitelja azila i potpora ranjivim skupinama (engl. Land Border Surveillance Officer Training), planira se 2019. godine dodatno razvijati i ojačati. Frontex teži proširenju mreže partnerskih akademija i cilj mu je dati im veće odgovornosti. Poduprijet će akademije u njihovim nacionalnim potrebama za obukama uz obvezu edukacije “europske granične i obalne straže” na međunarodnoj razini. Namjera je olakšati suradnju institucijama za obuku granične i obalne straže, stvoriti zajedničke obrazovne standarde i modernizirati sustave obrazovanja i osposobljavanja u borbi protiv nezakonitih migracija i zaštite vanjske granice EU-a, uz punu financijsku i tehničku potporu Frontexa.
 
Zajedničke aktivnosti policijske akademije i Frontexa obuhvaćaju obuke za časnike za potporu Frontexovih aktivnosti, Frontexove trenere, policijske službenike za obavijesne razgovore, policijske službenike u drugoj liniji granične kontrole u zračnim lukama, vodiče pasa te, najvažnije, pripadnike granične policije.

European Border and Coast Guard Team – Land Border Surveillance Officer Training
Obuka policijskih službenika granične policije i priprema za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama

Ministarstvo unutarnjih poslova RH uključeno je u provedbu spomenutog projekta od travnja 2014. godine kroz aktivnosti u okviru radne skupine koju čine predstavnici država članica iz Njemačke, Estonije, Poljske, Rumunjske, Španjolske, Nizozemske, Finske i Hrvatske. Ovaj je projekt još jedan korak prema modernizaciji i unaprjeđenju obrazovanja i obuke te podizanju profesionalizma policijskih službenika granične policije zemalja članica EU-a.

Projektom se nastoji stvoriti jedinstveni način obuke u svim zemljama članicama uz razumijevanje raznolikosti u multikulturalnom treningu/obuci/radnom okruženju. Pritom je važno uskladiti ponašanja i postupanja unutar zemalja članica u skladu sa zakonodavstvom te temeljem različitih postupanja i ponašanja prilikom izvršavanja zadanih zadaća doći do zajedničkog cilja, usvojenog i ujednačenog. Posebna je pozornost usmjerena na promicanje interkulturalnih sadržaja i vrednota, čime se omogućava osvješćivanje polaznika obuke o važnosti stvaranja interkulturalnih kompetencija koje su nužne za interakciju, odnosno sudjelovanje policijskih službenika u provedbi zajedničkih operativnih akcija (Frontex Joint Operations).

Krajnji je cilj ovog projekta edukacija policijskih službenika u državama članicama te njihova priprema za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijama, posebice onima koje provodi Frontex. Isto tako, radna skupina ovog projekta radi na izradi ujednačenog priručnika za obuku granične policije zemalja članica EU-a, vezano za nadzor kopnene granice.

European Border and Coast Guard Team – Frontex Support Officer (FSO) Training Obuka policijskih službenika za potporu Frontexu

Riječ je o osposobljavanju službenika za pružanje pomoći Frontexu u implementaciji operativnih aktivnosti. FSO je službeni predstavnik nadležnoga nacionalnog tijela zemlje članice koji pomaže Frontexu u učinkovitom provođenju operativnih aktivnosti tijekom zajedničkih operacija, a što je cilj i ove petodnevne obuke u kojoj sudjeluju treneri iz država članica Europske unije i predstavnici Frontexove Jedinice za obuku.
Cilj je obuka ojačati zajedništvo i osjećaj pripadnosti kulturi europske i granične obalne straže kao setu zajedničkih standarda, vrijednosti i dobre prakse u području osposobljavanja i treninga granične i obalne straže, s ciljem zaštite izbjeglica i ranjivih skupina migranata, kao i suzbijanja predmetne problematike.

Border and Coast Guard – Training Delivery Methodology – Train the Trainers
O
buka Frontexovih trenera

Cilj je ove obuke osigurati minimalne standarde Frontexa za oblikovanje i isporuku sadržaja tečaja kako bi sudionici svih Frontexovih tečajeva mogli procijeniti ishode učenja i postići kompetencije za posao. Obuka djeluje kao mehanizam za osiguravanje kvalitete Frontexovih treninga i trajnu mogućnost profesionalnog razvoja za buduće Frontexove trenere.

Profile Training for Debriefing Experts
Obuka policijskih službenika za profil Debriefer

Cilj je ove obuke razvijanje i jačanje ključnih kompetencija policijskih službenika država članica prije sudjelovanja u Frontexovim zajedničkim operacijama.
Obuka se provodi u dvije faze. Samostalno učenje na daljinu (independent learning phase) prva je faza, koju polaznici moraju proći kako bi mogli pristupiti drugoj, kontaktnoj fazi u trajanju od osam radnih dana. Tijekom te faze polaznici kroz niz teoretskih predavanja i praktičnih radionica dolaze do potrebnih znanja i vještina zahvaljujući kojima mogu obavljati razgovore s ranjivim skupinama migranata na stručan, povjerljiv, dobrovoljan i neformalan način, a ipak doći do vrijednih i korisnih informacija.

Profile Training for Screening Experts
Obuka policijskih službenika za profil Screener

Cilj je ove obuke razvijanje i jačanje ključnih kompetencija policijskih službenika država članica prije sudjelovanja u Frontexovim zajedničkim operacijama.
Polaznici kroz niz teoretskih predavanja i praktičnih radionica dolaze do potrebnih znanja i vještina zahvaljujući kojima mogu obavljati obavijesne razgovore s migrantima. Posebna se pozornost pritom posvećuje radu s ranjivim skupinama migranata.

Thematic Courses for Dog Trainers
Obuka policijskih službenika vodiča pasa

Cilj je obuke povećati operativne sposobnosti vodiča službenih pasa država članica prije sudjelovanja u zajedničkim Frontexovim operacijama.
Obuka se provodi u dvije faze. Prva faza jest faza učenja na daljinu koju sudionici moraju uspješno završiti kako bi mogli pristupiti drugoj, kontaktnoj fazi. Druga se faza sastoji od predavanja i praktičnih vježbi vodiča i službenih pasa.
Povodom završetka obuke održava se i završna vježba svih vodiča sa službenim psima, kojom se prezentira poslušnost službenih pasa po IPO standardima, poslušnost po Frontexovim standardima, pregled prtljage, pregled nogometnog igrališta i pregled vozila na graničnom prijelazu.

Second Line Airport Officer Training
Obuka policijskih službenika za drugu liniju granične kontrole u zračnim lukama

Cilj je obuke omogućiti polaznicima stjecanje znanja za učinkovito obavljanje službe prilikom druge linije granične kontrole u zračnim lukama. Obuka pruža mogućnost policijskim službenicima da dobiju, nadopune i pokažu stečene vještine i znanja te postanu sposobni i motivirani za obavljanje složenih zadataka, i prilikom svakodnevnog obavljanja radnih zadaća i prilikom sudjelovanja u Frontexovim zajedničkim operacijama.
U Zagrebu se provodi kontaktni dio obuke, koji se sastoji od niza teorijskih predavanja, simulacija stvarnih događaja i radionica.