Rezultati razredbenog postupka od 6. srpnja

Visoka policijska škola objavljuje listu uspješnosti kandidatkinja i kandidata po pojedinim ustrojstvenim jedinicama (PU, Uprava u sjedištu Ravnateljstva, MUP RH u sjedištu) za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Kriminalistika u akademskoj godini 2020./2021.

Za provjeru rezultata potrebno je upisati OIB kandidata.

Listu uspješnosti za upis u prvu godinu izvanrednog studija možete provjeriti OVDJE.

Lista uspješnosti za upis u prvu godinu redovnog studija možete provjeriti OVDJE.

Lista uspješnosti će biti dostavljene Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i nadležnim kadrovskim službama.