Obavijest za pristupanju razradbenom postupku za upis studenata u prvu godinu Preddiplomskog stručnog studija kriminalistika u akademskoj godini 2022./2023. - MUP i druga tijela državne uprave

Razradbeni postupak će se provesti u Policijskoj akademiji, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb dana 7. rujna 2022. godine u 9.00 sati u prostoriji 130, II. paviljon.

Kandidati su dužni doći dana 7. rujna 2022. godine najkasnije do 08.30 sati na ulaz Policijske akademije, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb.

Molimo kandidate da samostalno ne ulaze u krug Policijske akademije.

Kandidati koji zakasne neće moći pristupiti testiranju.

Sa sobom ponijeti tamnu kemijsku olovku.