Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 2038 vijesti.
CARDS police projekt - financijske istrageU vremenu od 24. do 27. travnja 2006. godine u Valbandonu je održan Seminar o financijskim istragama u sklopu CARDS Police projekta. 28.04.2006. | Stranica
MUP nagradio najbolje crteže u sklopu akcije 'DJECA I POLICIJA'Među mnogobrojnim radovima stručno Povjerenstvo MUP-a izabralo je 4 najbolja rada koja su nagrađena jednodnevnim posjetom Policijskoj akademiji.11.04.2006. | Stranica
Održana svečana dodjela diploma na Visokoj policijskoj školiU petak, 24. ožujka 2006. godine, u prostorijama Visoke policijske škole, održana je svečana dodjela diploma za 80 diplomiranih studenata smjera kriminalist (viša škola) i 80 diplomiranih studenata smjera diplomirani kriminalist (visoka škola). Dodjeli diploma za kriminaliste prisustvovao je i ministar unutarnjih poslova Ivica Kirin, a dodjeli diploma za diplomirane kriminaliste, državni tajnik Ivica Buconjić.

Ovom svečanošću započinje niz promocija za diplomirane studente koje će se održati do kraja lipnja ove godine i kroz koje će diplome dobiti ukupno 981 student Visoke policijske škole. Od tog broja 651 je osoba koja je diplomirala kao djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova.

U programu stručnog studija "kriminalist" u ovoj akademskoj godini (2005/06.) studira 685 studenata, a u programu stručnog studija "diplomirani kriminalist" studira 314 studenata. 115 je studenata koji studiraju studij kriminalistike po starom programu.

Od ove akademske godine Visoka policijska škola izvodi i program preddiplomskog stručnog studija kriminalistike koji je usklađen sa zahtjevima bolonjske deklaracije. Studij traje tri godine i njime se stječe 180 ECTS bodova te stručni naziv "stručni prvostupnik/prvostupnica kriminalistike". Po tom programu trenutno studira 148 studenata prve godine. Ti studenti imat će mogućnost nastaviti obrazovanje na dvogodišnjem specijalističkom diplomskom stručnom studiju kriminalistike. Završetkom specijalističkog diplomskog studija kriminalistike stjecat će se zvanja specijalista kriminalistike.

Visoka policijska škola upravo radi i na kreiranju diplomskog stručnog studija policijskog managementa u trajanju od četiri semestra koji će biti integriran u ukupan sustav policijskog obrazovanja na Policijskoj akademiji. 27.03.2006. | Stranica

Završio Tečaj "Analitička obrada obavijesti"Na Policijskoj akademiji je 10. veljače 2006. godine završio Tečaj "Analitička obrada obavijesti", koji je održan u sklopu CARDS 2002 Projekta "Kriminalistički obavještajni sustav faza - 1". Ovaj Tečaj je samo jedan u nizu Tečajeva koji se održavaju zahvaljujući Twinning partnerstvu Ministarstava unutarnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Hrvatske.

Tečaj su polazili kriminalistički analitičari MUP-a RH, i Carinske uprave, a svoja stručna znanja su im prenijeli predavači sa Škotskog policijskog koledža kao i Odjela kriminalističke analitike MUP-a RH. Posebnost i specifičnost Tečaja je da su predavači MUP-a RH prethodno osposobljeni kroz program "Školuj predavača" (Train the trainer).

Stručnjaci Škotskog policijskog koledža će tijekom Projekta održati još i dva dvodnevna seminara za menadžere MUP-a RH, te će sudjelovati u pripremi metodologije kriminalističke obavještajne analitike, kao i pri izradi prijedloga načina upravljanja ljudskim resursima kriminalističke obavještajne analitike MUP-a.

Tijekom sljedeća četiri mjeseca, na isti će se način održati još i Tečaj pod nazivom "Analitička obrada obavijesti", te više Tečajeva "Analiza kriminalnih aktivnosti", čime će se kriminalistički analitičari MUP-a RH obučiti za sudjelovanje u najsloženijim kriminalističkim obradama organiziranog kriminaliteta i terorizma. 10.02.2006. | Stranica

MUP školuje nove policajceBudući da je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske donijelo odluku o upisu 600 kandidata za zanimanje policajac u 2006. godini, raspisan je natječaj za upis prvih 300 polaznika.

Naime, riječ je o Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u 2005./`06. godini, u trajanju od 15 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti državljani i državljanke RH, koji, između ostalog, imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju, te koji nisu mlađi od 18, odnosno stariji od 24 i po godine.

Klasifikacijski će se postupak provesti na Policijskoj akademiji, a primljeni će se kandidati na temelju postignutih rezultata pri školovanju, razvrstati po policijskim upravama, ovisno o potrebama uprava za muškim i ženskim kandidatima, kao i nacionalnim manjinama.

Više informacija o natječaju nalazi se na web stranici Policijske akademije (http://pa.mup.gov.hr/).

Natječaj za još 300 kandidata MUP će raspisati u drugoj polovici sljedeće godine. 19.12.2005. | Stranica

NIKOLA MILINA, novi načelnik Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslovaImenovanjem g. Filipa Dragovića za pomoćnika ministra unutarnjih poslova za europske integracije, međunarodne odnose i mirovne misije, mjesto načelnika Uprave za granicu ostalo je upražnjeno.

Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljen je novi čelni čovjek hrvatske granične policije. To je Nikola Milina, dosadašnji voditelj Odsjeka za pojačani nadzor u Upravi za granicu.

Gospodin Nikola Milina rođen je 23. studenog 1969. godine u Splitu, gdje pohađa osnovnu i srednju školu. U Zagrebu je završio Visoku policijsku školu na Policijskoj akademiji. Oženjen je i otac jednog djeteta.

U Ministarstvo unutarnjih poslova primljen je 1991. godine u aktivnu službu u PU splitsko-dalmatinskoj, PP Solin. U početku obavlja poslove u posebnim policijskim postrojbama, a potom redovne policijske zadaće na radnim mjestima pozornika, operativnog dežurnog, voditelja sektora, šefa smjene, pomoćnika načelnika za poslove temeljne policije i kriminalističkog službenika za krvne delikte u Odjelu općeg kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske.

Nakon završenog seminara u Budimpešti na Međunarodnoj policijskoj akademiji ILEA, u lipnju 1996. godine, upućen je u hrvatsko Podunavlje gdje obavlja posebne zadaće u prijelaznim policijskim snagama u sklopu procesa reintegracije hrvatskog Podunavlja, sve do početka 1998. godine. U tom periodu obavlja poslove načelnika Policijske postaje Mirkovci, policijskog službenika za koordinaciju sa UNTAES-om, kao i voditelja operativnog dežurstva prijelaznih policijskih snaga do završetka mirne reintegracije.

Od 1998. godine gospodin Milina radi na radnom mjestu policijskog službenika za kontrolu prelaska državne granice unutar Odjela granične policije MUP-a, Odsjek za BiH. Nakon prve reorganizacije MUP-a, od svibnja 2001., raspoređen je na radno mjesto policijskog službenika za nadzor obavljanja poslova zaštite državne granice u Odjelu za državnu granicu, a ustrojavanjem Uprave za granicu, raspoređen je na radno mjesto voditelja Odsjeka za pojačani nadzor u Odjelu za zaštitu državne granice.

Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata za doprinos u Domovinskom ratu, kao i godišnjom nagradom Ministarstva za doprinos u procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Od 2000. godine kontinuirano sudjeluje kao predavač na specijaliziranom tečaju za graničnu policiju iz poglavlja "Nadzor državne granice", kao i u izradi Nacionalnog akcijskog plana za graničnu policiju, i u provedbi Twinning projekta za graničnu policiju u sklopu CARDS-a 2001. (voditelj radne skupine za tehničku opremu). 04.01.2005. | Stranica

ZAGREB29.10.2004. | Stranica
GODIŠNJA VJEŽBA INTERVENTNE POLICIJE Simulirajući stvarna događanja između suprotstavljenih navijačkih skupina prije, za i nakon odigravanja nogometnih utakmicama, a potaknuti upravo sve češćim neprimjerenim ponašanjem navijača, u ponedjeljak, 25. listopada, pripadnici interventne policije održali su na prostoru Policijske akademije svoju godišnju vježbu. U vježbi je zamišljen međunarodni susret nogometnih vrsta Hrvatske i Engleske.

Četiristotinjak pripadnika interventne policije zorno je prikazalo načine postupanja policije u slučaju nereda navijača gostujuće momčadi prilikom ulaska u zemlju, nezadovoljstva navijača zbog loše igre njihovih favorita, kao i u slučaju sukoba navijača suprotstavljenih momčadi nakon utakmice. Osim redovitih provjera navijača prije ulaska na stadion, policajci su i više nego uvjerljivo pokazali intervencije u slučaju narušavanja javnog reda i mira, sprječavanje i onesposobljavanje huligana u činjenju izgreda i uporabu vodenog topa, kao jednu od posljednjih mjera u uspostavi reda, a sve to uz pucanje petardi, raketa i bacanje različitih predmeta na nogometni teren.

U pripremi i organizaciji vježbe, uz pripadnike Zapovjedništva interventne policije, sudjelovali su i pripadnici interventne policije Savezne Republike Njemačke, u čije ime je g. Bernd Manthey, inspektor interventnih policija saveznih pokrajina u Saveznom ministarstvu unutarnjih poslova SR Njemačke, rekao kako se u odnosu na prošlogodišnju vježbu primjećuje pomak u kvaliteti i koordinaciji postupanja.

Svrha vježbe, koja je bila planirana kao postupanje u konkretnoj, stvarnoj situaciji bez prethodnog uvježbavanja, bila je upravo provjera spremnosti za intervenciju i učinak policijskih snaga u potrebnom trenutku, provjera taktike te procjena stanja, prilagodba i uspostava nadzora u nastalim okolnostima u skladu sa zakonom.

Nakon završetka vježbe, g. Manthey i g. Jakob Bukvić, zamjenik ravnatelja policije MUP-a RH potpisali su Protokol o predaji pomoći u opremi za hrvatsku policiju. Naime, njemački su gosti domaćinima predali 160 komada kompleta zaštitne opreme za tijelo za interventnu policiju u vrijednosti većoj od sto tisuća eura. 26.10.2004. | Stranica

SEMINAR O SUZBIJANJU DJEČJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETUNa Policijskoj akademiji u četvrtak, 21. listopada održana je konferencija za novinare povodom završetka četverodnevnog seminara o suzbijanju dječje pornografije na Internetu. Seminar, koji se na Policijskoj akademiji održavao od 18. do 21. listopada, organizirali su Međunarodni centar za nestalu i zlostavljanu djecu (ICMEC), Interpol, Ravnateljstvo policije i Policijska akademija, a sponzor cijelog događanja bila je tvrtka Microsoft. Cilj programa obuke o kompjutorskom kriminalitetu protiv djece bio je pružiti obuku za stotinjak policijskih istražitelja iz desetak zemalja svijeta. Osim u Hrvatskoj, zasad smo održali seminare u Francuskoj, Južnoj Americi i južnoj Africi, a uskoro odlazimo u Hong Kong, rekao je Ruben Rodriguez, direktor ICMEC-a, dodavši kako je ovaj seminar bio idealna prilika za izmjenu kolektivnog znanja s hrvatskim kolegama, koji su svjesni sve veće važnosti ovog rastućeg problema u svijetu.

Predstavnik Interpola,John Stamnes istaknuo je kako je trenutno jedan od najučestalijih međunarodnih oblika kriminala upravo distribucija fotografija porno sadržaja putem Interneta. Stoga su sve zemlje članice, njih 182, aktivno uključene u rješavanje ovog problema.

Važnost borbe protiv dječje pornografije u trenucima sve šireg utjecaja Interneta shvatila je i međunarodna korporacija Microsoft, koja diljem svijeta podupire ovakve programe. Izuzetno nam je zadovoljstvo podržati Interpol, ICMEC i MUP u naporima da podignu javnu svijest i prošire resurse raspoložive u istraživanju tih zločina, također, za potpuni uspjeh u borbi za sigurnim on-line okruženjem potrebna je suradnja svih interesnih skupina, napomenuo je Davor Majetić, direktor Microsofta Hrvatska.

Prvi slučaj dječje pornografije na Internetu u Hrvatskoj je zabilježen 1996. godine, a do kraja 2003. godine zabilježeno je stotinjak slučajeva u kojima su osobe posjedovale ili distribuirale pornografske sadržaje. Hrvatska je među prvim zemljama potpisnicama Konvencije o kibernetičkom kriminalu, koja je stupila na snagu 1. srpnja ove godine, rekao je Ognjen Haramina iz Uprave kriminalističke policije MUP-a RH, istaknuvši kako smo i jedna od rijetkih zemalja, koje su Konvenciju stavile u upotrebu. No, nastavio je Haramina, još uvijek postoje neke prepreke u njezinoj potpunoj primjeni, jer je potrebno donijeti i adekvatna zakonska rješenja.

U borbi protiv zlouporabe djece putem Interneta, iznimno je važno globalno dijeliti praktična znanja stečena na tom polju, a to se može postići jedino na način da "policija podučava policiju", složili su se na kraju konferencije predstavnici organizatora seminara. 22.10.2004. | Stranica

Testiranje na droge - sastavni dio redovite kontrole prometaU Zagrebu večeras počinje prvo pokusno testiranje vozača na droge i to na predviđenih 5 punktova. Testiranje vozača na terenu obavljat će za te poslove obučeni policijski službenici koji su u tjedan dana prošli teorijski dio seminara o načinu uporabe testova na terenu. Ukupno je obučeno 20 policajaca iz 5 policijskih uprava koji će danas imati priliku teorijsko znanje primijeniti i u praksi.

Tim povodom danas je u prostorijama Policijske akademije održana i tiskovna konferencija na kojoj su predstavnici medija upoznati sa načinom rada uređaja za testiranje vozača na prisutnost droga u organizmu, a posebno im je i demonstrirana praktična primjena uređaja. Radi se o uređaju naziva Cozart Rapiscan i do sada je u praksi primjenjivan u Italiji i Velikoj Britaniji. Aparat radi na principu testiranja putem sline, tako da se štapić s vatom stavlja pod jezik i za 10- tak minuta se može očitati rezultat. Uređaj otkriva prisutnost amfetamina, raznih lijekova za smirenje, opijata, kanabisa i kokaina u organizmu.

Za vozače kojima se utvrdi pristunost droga u organizmu, prema najnovijem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama koji 20. kolovoza stupa na snagu, propisane su pooštrene mjere - 3000 kuna, pet kaznenih bodova i 6. mjeseci zabrane upravljanja vozilom, a u slučajevima prometnih nesreća koje su uzrokovane zbog utjecaja opojnih droga predviđena kazna je 6000 kuna, 7 kaznenih bodova i oduzimanje vozačke dozvole na period od 6. mjeseci. No kao i teži prekršaj smatrat će i odbijanje testiranja i odbijanje liječničkog pregleda.

Testiranje vozača na prisutnost droga u organizmu jedna je u nizu akcija koja je sukladna sa Nacionalnim programom suzbijanja zlouporabe droga ali također predstavlja i potrebu prilagodbe odredbama nadolazećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Cilj takve i sličnih akcija je u konačnici generalna prevencija problema droge u svakodnevnom društvu. 30.07.2004. | Stranica