Nastavnici

e-mailkantolis@fkz.hr
Telefon: 01/2426 341
Konzultacije: srijeda od 9 do 11 sati
  e-mail: tbasic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 357
Konzultacije: utorak od 13-15 sati
  e-mail: dbrnetic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 335
Konzultacije: po dogovoru, svaki dan u uredovno vrijeme
  e-mail: kbutorac@fkz.hr
Telefon: 01/2426 340
Konzultacije: četvrtak od  13-15 sati

  e-mail: hfilipovic@fkz.hr
Telefon: 01/ 2426 427
Konzultacije: srijeda od 9 do 11 sati
  e-mail: iglavina@fkz.hr
Telefon: 01/2426 352
Vrijeme konzultacija: po dogovoru
  e-mail: sgluscic@fkz.hrsgluscic@yahoo.com
Telefon: 01/2426 364
Konzultacije: ponedjeljak od 12 do 14 sati
  e-mail: jelenski@fkz.hr
Telefon: 01/2426 342
Konzultacije: utorak od 13 do 15 sati i po dogovoru
  e-mailzkaras@fkz.hr
Telefon: 01/2426 399
Konzultacije: petak od 8 do 10 sati
  e-mail: rkarlovic@fkz.hr
Telefon: 01/ 2426 350
Konzultacije: utorak od 10 do 12 sati
 
E-mail: skikic@mup.hr 
Telefon: 01/2426 344
Konzultacije: utorak od 10 do12 sati
  e-mail: dlabas@fkz.hr
Telefon: 01/2426 369
Konzultacije: utorak od 12 do 14 sati
  e-mail: dmaracic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 353
Konzultacije: po dogovoru, svaki dan u uredovno vrijeme

  e-mail: mmendes@fkz.hr
Telefon: 01/2426 347
Konzultacije: srijeda od 10 do 12 sati
  e-mail:  lmilivojevic@fkz.hr , lana.milivojevic@yahoo.com (e-mail za konzultacije)
Telefon01/2426 349
Konzultacije: četvrtak, 13 do 14 sati
  e-mail: zmrsic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 361
Konzultacije: utorak od 12 do 14 sati, te po dogovoru svaki dan u uredovno vrijeme

  e-mail: aorlovic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 368
Konzultacije: prema dogovoru 
  e-mail: josip.pavlicek@fkz.hr
Telefon: 01/2426 363
Konzultacije: utorkom 10:00 – 12:00 i prema dogovoru
  E-mail: spdjipic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 358
Konzultacije: utorak od 10 do 12 sati
  Email: dpetkovic@fkz.hr
Telefon: 01/2426-356
Konzultacije: prema dogovoru
  e-mailnprotrka@fkz.hr
Telefon: 01/2426 354
Konzultacije: utorak od 11 do 12 sati
  e-mail: iradek@fkz.hr
Telefon: 01/2426 355
  e-mail: zradmilovic@fkz.hr
Telefon: 01/2426 337
Konzultacije: utorak 10 do 11.30 sati
  e-maildsolomun@fkz.hr
Telefon: 01/2426 343
Konzultacije: utorak od 16 do 18; četvrtak od 12 do 14 sati
  e-mail: sstrmecki@fkz.hr
Telefon: 01/2426 366
Konzultacije: utorak i, četvrtak, od 13 do 15 sati, te prema dogovoru
  e-mail: dstrk@fkz.hr 
Telefon: 01/2426 359
Konzultacije: utorak od 10.00 od 11.30 sati
  e-mail: vjosko@fkz.hr
Telefon: 01/2426 360
Konzultacije: srijeda od 13 do 15 sati