Alumni klub

Slika /04_vps/alumni/alumni01.jpg
Alumni klub Visoke policijske škole je klub svih studenata koji su diplomirali na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

Visoka policijska škola jedna je od vodećih visokoškolskih ustanova za obrazovanje u znanstvenom polju sigurnosno-obrambenih znanosti u Republici Hrvatskoj. Kriminalistika kao predmet obrazovanja i stručno-znanstvenog djelovanja Visoke policijske škole, čini ovu visokoškolsku ustanovu specifičnom i jedinstvenom u Hrvatskoj.

Cilj je povezivanje svi generacija bivših i sadašnjih studenata, bivših studenata međusobno, te bivših studenata s Visokom policijskom školom.

Svrha je uspostavljanje i unaprjeđenje praktične, istraživačke, stručne i znanstvene suradnje između bivših i sadašnjih studenata te Visoke policijske škole kao i očuvanje i promicanje ugleda Visoke policijske škole.

 

Ciljevi:

 • uspostavljanje i održavanje odnosa između bivših studenata Visoke policijske škole u Zagrebu; 
 • povezivanje bivših i sadašnjih studenata Visoke policijske škole;
 • povezivanje bivših studenata s Visokom policijskom školom;
 • poticanje, uspostavljanje i unapređivanje praktične, istraživačke, stručne i znanstvene suradnje bivših studenata i Visoke policijske škole; 
 • očuvanje, sada već 50-godišnje tradicije, visokoškolskog policijskog obrazovanja na području Republike Hrvatske;
 • promicanje ugleda kriminalističke struke i Visoke policijske škole u Republici Hrvatskoj i svijetu;
 • uspostavljanje odnosa s drugim Alumni zajednicama u Hrvatskoj i inozemstvu.


Alumni klub postiže ove ciljeve kroz:

 • mogućnost stvaranja i provedbe programa cjeloživotnog obrazovanja;
 • mogućnost predlaganja i/ili uključivanja u znanstveno-istraživačke projekte Visoke policijske škole;
 • informiranje Alumnija o aktivnostima Visoke policijske škole koje su relevantne za njihov osobni i profesionalni razvoj;
 • pozivanje bivših studenata na organiziranje i/ili sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima, raspravama i predavanjima o aktualnim događajima i problemima iz područja Kriminalistike i srodnih znanosti;
 • mogućnost publiciranja stručnih i znanstvenih radova u časopisu Policija i sigurnost;
 • sudjelovanje na konferencijama u organizaciji Visoke policijske škole bez kotizacije.

Za članstvo u Alumni klubu potrebno je ispuniti Obrazac za registraciju.