FIRST-TAC - Development of Joint Curriculum for First Responders on the Use of Force and First Aid Tactical Procedures

Slika /sl za razvoj/erasmus_Logo_digitised.png
Izvor financiranja: Erasmus+ projekt, Ključna aktivnost 2 (KA220), strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 
Partneri u projektu:
Nositelj projekta: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“
Sudionici projekta:   Policijska škola u Slupsku, Poljska
                                 Litavska policijska škola, Litva
                                 Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, BiH


Vrijednost projekta: 250.000,00 EUR

Glavni cilj: Osnovni je cilj projekta Development of Joint Curriculum for First Responders on the Use of Force and First Aid Tactical Procedures (FIRST-TAC) zajednički izraditi program usavršavanja policijskih službenika u području taktika i tehnika primjene sredstava prisile te pružanja prve pomoći. Uz program je planiran i popratni priručnik s materijalima za nastavnike i polaznike – opisom vježbi i rubrikama za vrednovanje, popisom taktičkih pristupa s obzirom na razinu prijetnje, videomaterijalima s prikazima taktika i tehnika i sl. – a projektom su predviđene i četiri pilot radionice tijekom kojih će se program i priručnik moći doraditi i usavršiti.
Krajnji je cilj poboljšati i standardizirati postupanje policijskih službenika kod primjene sredstava prisile i pružanja prve pomoći kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi te usklađivanje nacionalnih programa partnerskih zemalja.
 
Projekt sadrži četiri radna paketa (WP, Working Package)
 
WP 1: Upravljanje projektom 
Za provedbu projekta FIRST-TAC uspostavit će se međunarodni konzorcij predstavnika partnerskih organizacija. MUP RH, Policijska akademija, kao vodeći partner preuzet će punu odgovornost za praćenje dogovorenih rokova u okviru svakog radnog paketa. Također će pratiti i obavještavati partnere konzorcija na mjesečnoj osnovi o napretku i ključnim problemima povezanim s provedbom projekta. Kvaliteta proizvoda Projekta primarna je odgovornost svakog uključenog partnera.
 
WP 2: Izrada zajedničkog programa za službenike temeljne policije u području taktika i tehnika primjene sredstava prisile te pružanja prve pomoći
U prvoj fazi projekta partneri će razmijeniti iskustva i postojeće prakse u obuci policijskih službenika u području taktika i tehnika primjene sredstava prisile te pružanja prve pomoći. Na temelju dosadašnjih iskustava i programa, izradit će prvi nacrt novoga zajedničkog programa u području taktika i tehnika primjene sredstava prisile te pružanja prve pomoći, kao i popratni priručnik s materijalima za nastavnike i polaznike, koji uključuje pripreme za održavanje nastave, opise vježbi i rubrike za vrednovanje, popis taktičkih pristupa s obzirom na razinu prijetnje, videomaterijale s prikazima taktika i tehnika i slično.
 
WP 3: Provedba radionica na temelju izrađenog programa
U sklopu ovog radnog paketa, partneri će organizirati četiri međunarodne pilot radionice na temelju izrađenog programa – u svakoj partnerskoj instituciji po jednu – kako bi se program i priručnik mogli doraditi, usavršiti i optimalno prilagoditi za buduću upotrebu u godišnjem usavršavanju policijskih službenika u području taktika i tehnika primjene sredstava prisile te pružanja prve pomoći.
 
WP 4: Održivost projekta i diseminacija rezultata
U sklopu ovog radnog paketa, svaka će partnerska institucija organizirati online radionicu na nacionalnoj razini kako bi predstavila program i priručnik te metodologiju provedbe radionica instruktorima u području taktika i tehnika primjene sredstava prisile te pružanja prve pomoći.