Povijest

Visoka policijska škola i Policijska škola "Josip Jović" - 50 godina obrazovanja


Kratka povijest obrazovne institucije:

Poslije drugog svjetskog rata, odnosno od 1945. godine, obrazovanje policijskih službenika (redarstvenika) provodilo se putem tečajeva (kurseva).

Stručna škola za unutrašnje poslove, u trajanju od dvije godine, osnovana je 1960. godine.

Visoka škola za unutrašnje poslove započela je s radom desetak godina kasnije - 1970./71. godine.

U sklopu Školskog centra 1972./73. započinje s radom Srednja škola za milicionare, u četverogodišnjem trajanju, koja od 17. svibnja 1991. mijenja naziv te se dalje naziva Srednja škola unutarnjih poslova te i dalje traje četiri godine.

Policijska akademija i njezini djelatnici imali su značajnu ulogu u Domovinskom ratu (1991.- 1995.), posebice u njegovom početnom razdoblju, kad je prostor Akademije korišten u svrhu vojne obuke postrojbi policije, ZNG-a, a kasnije i Hrvatske vojske. Brojni djelatnici Policijske akademije i osobno su sudjelovali u ratnim operacijama. Završetkom Domovinskog rata, Policijska akademija obnavlja svoju temeljnu namjenu ustanove čija je funkcija policijsko obrazovanje.

Nakon odluke Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske 1993. godine, kojom odobrava upis učenika u 3. i 4. razred, Srednja škola unutarnjih poslova prelazi na dvogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje policajac. Nekoliko godina kasnije, Srednja škola je 1. 1. 2002. preimenovana u Policijsku školu, a predviđa se da školu upisuju polaznici tek nakon završene četverogodišnje srednje škole.

Novi nastavni Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac (policajka) predviđa trajanje obrazovanja od jedanaest mjeseci u sklopu kojeg su minimalno četiri tjedna stručne prakse, odnosno, model prekvalifikacije. Prema takvom modelu obrazovanje za zanimanje „policajac“ sustavno se provodi od 25. 3. 2003., s različitim rokom i modelima trajanja obrazovanja i stručne prakse.

Početak rada škole pod novim nazivom: Policijska škola "Josip Jović" obilježen je 29. rujna 2011. 

U Policijskoj akademiji danas se organiziraju i realiziraju desetine različitih obrazovnih stručnih specijalističkih i temeljnih oblika obrazovanja za potrebe MUP-a Republike Hrvatske, a otvoreni su i programi obrazovanja za potrebe vanjskih korisnika. Istodobno, Visoka policijska škola obrazuje studente, buduće kriminaliste i diplomirane kriminaliste.

U sastavu Policijske akademije, uz Policijsku školu "Josip Jović", Visoku policijsku školu, Službu za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj, Službu za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju, djeluje i Služba obuku vodiča i dresuru službenih pasa, Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije te Služba za Koordinaciju istraživanja i nove tehnologije.

Smatrajući da je danas, na početku 21. stoljeća obrazovanje, permanentna kategorija, djelatnici Policijske akademije redovito se stručno usavršavaju te stalno razvijaju nove oblike obrazovanja.