Međunarodna suradnja

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju, među ostalim, odgovorna je za aktivnosti vezane za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju, što uključuje bilateralnu suradnju sa strateškim partnerima te suradnju s EU agencijama i partnerima zaduženima za obrazovanje, prije svega Frontexom (Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu) i CEPOL-om (Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) te s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u sklopu zajedničkog projekta Partnership for Education.
 

Bilateralna suradnja

Služba se brine za održavanje kontakata s međunarodnim partnerima na području policijskog obrazovanja, organizaciju bilateralnih susreta na Policijskoj akademiji te izradu i implementaciju memoranduma o suglasnosti sa strateškim partnerima. Među partnerima s kojima Policijska akademija intenzivno surađuje jesu zemlje u regiji poput Bosne i Hercegovine i Crne Gore, članice EU kao što su Republika Mađarska, Republika Austrija, SR Njemačka i Republika Poljska, ali i nečlanice kao što je Republika Turska.

Suradnja s Frontexom

Suradnja s Frontexom započela 2015. godine, a formalizirana je 6. veljače 2017. godine, kad je Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske postala Partnerska akademija Frontexa. Ugovor o suradnji obnovljen je u studenome 2020. godine.
Partnerski ugovor o suradnji očituje se u razmjeni dobre policijske prakse zemalja članica te planiranju i provođenju obuka u suradnji s Frontexom i drugim zemljama članicama.
Frontex pritom pruža dodatnu tehničku i financijsku podršku državama članicama EU-a suočenima s ozbiljnim migracijskim pritiskom, a Policijska akademija kao ravnopravan partner Frontexa odgovorna je za pripremu, organizaciju i provedbu predmetnih međunarodnih obuka. Dosad je uz punu financijsku potporu Frontexa kupljena razna tehnička, informatička i telekomunikacijska oprema za sve obuke policijskih službenika na Policijskoj akademiji i u svim obučnim i uslužnim centrima Ministarstva, koja ostaje u trajnom vlasništvu MUP-a. Trenutačno se oprema prioritetno raspoređuje na korištenje policijskim upravama pogođenima migracijskom krizom te je Policijska akademija ravnopravan partner i potpora u rješavanju ovog problema.
Policijska akademija trenutačno je vodeća akademija po broju aktivnosti i uspješnim rezultatima provedenih i organiziranih obuka. One obuhvaćaju obuku kojom se budući pripadnici Frontexovih stalnih snaga europske granične i obalne straže (Standing Corps) kategorije 1 osposobljavaju za pomaganje članicama Europske unije u nadzoru granica i upravljanju migracijama, pod zapovjedništvom nacionalnih policija.
Hrvatski tim zajedno s kolegama iz Rumunjske, Nizozemske, Italije i Španjolske odgovoran je za module 1, 3 i 5 programa obuke Frontexovih stalnih snaga kategorije 1 te je specijaliziran za provođenje praktične nastave i praktičnog dijela završnog ispita vezanih za sustav zaštite državne granice, zadaće granične policije u zaštiti državne granice, aktivnosti granične policije u ophodnji te uporabu opreme za zaštitu državne granice, ljudskih prava, primjene sredstava prisile i taktike postupanja. Treba napomenuti da su hrvatski stručnjaci sudjelovali i u izradi programa za spomenutu obuku.
Osim toga, predstavnici Policijske akademije, certificirani Frontexovi treneri, zaduženi su i za provođenje i organizaciju programa takozvanih profilnih obuka, odnosno usavršavanja i specijalizacije za Frontexove zaposlenike kategorije 1 i 2, među kojima su sljedeće:
  • Course for the Frontex Tactical Support Officers
  • Firearms Detection Course
  • Cross Border Crime Detection Officer-Land and maritime modules
  • Use of Force.
Hrvatski su stručnjaci sudjelovali i u oblikovanju pojedinih profilnih obuka.

Suradnja s CEPOL-om

CEPOL (Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva) objedinjuje mrežu ustanova za osposobljavanje službenika za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama EU-a i podupire ih tako što im pruža najpotrebnije osposobljavanje o sigurnosnim prioritetima, suradnji u izvršavanju zakonodavstva i razmjeni informacija. CEPOL također surađuje s tijelima EU-a, međunarodnim organizacijama i trećim zemljama kako bi osigurao pružanje kolektivnog odgovora na najozbiljnije sigurnosne prijetnje.
Od 1. srpnja 2013. godine Policijska akademija punopravno sudjeluje u svim CEPOL-ovim edukacijama, aktivnostima (tečajevima, seminarima, webinarima, radnim skupinama), Programu razmjene policijskih službenika (Exchange Programme) i Zajedničkom programu diplomskog studija (European Joint Master Programme). Policijska akademija potpisnica je okvirnog partnerskog sporazuma s CEPOL-om za razdoblje od 2021. do 2024.

Suradnja u sklopu projekta Partnership for Education

Partnership for Education zajednički je projekt Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj i MUP-a, koji se kontinuirano provodi od 2013. godine.
Ovom inicijativom želi se ojačati regionalna policijska suradnja, koristeći hrvatska iskustva u ispunjavanju kriterija za pristupanje Europskoj uniji, poboljšati razmjena informacija i iskustava te pokrenuti regionalna mreža stručnjaka iz zemalja jugoistočne Europe: Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Policijska akademija odabrana je jer ju je američka strana prepoznala kao edukacijskog lidera s odgovarajućim stručnim i infrastrukturnim kapacitetima.