IKT u nastavnim procesima

Slika /01_ilustracije/E-ucenje.jpg
Jedna od važnih djelatnosti Službe odnosi se na razvijanje nastavnih strategija poučavanja te unaprjeđivanje i modernizaciju sustava obrazovanja kroz pristup novim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. U skladu s tim, Služba razvija i održava sustav e-obrazovanja te vodi YouTube kanal Policijske akademije.

E-učenje suvremen je model edukacije koji prati promjene u visokotehnološkom svijetu i odgovara na zahtjeve novih generacija predavača i studenata/polaznika. Namijenjen je upravljanju obrazovnim sadržajem i omogućuje interaktivnu nastavu, virtualno organiziranje kolegija, online testiranje, uz pristup mnogim drugim modernim sadržajima obrazovanja.

Na Policijskoj akademiji sustav e-obrazovanja temelji se na LMS sustavu Moodle, kao i u većini obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Usmjeren je razvoju policijskog obrazovanja i stručnom usavršavanju kao prioritetnim ciljevima i jedna je od mjera koju je Ministarstvo unutarnjih poslova započelo još u okviru implementacije strategije reforme sustava upravljanja ljudskim potencijalima izrađene kroz PHARE 2005 Twinning projekt Jačanje upravljanja ljudskim resursima, sustava obrazovanja i obuke Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske akademije (u razdoblju od 2009. do 2011. godine).

Od početaka do danas Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju lansirala je vlastito, samostalno sučelje https://e-obrazovanje.fkz.hr, čiji su korisnici učenici, polaznici i studenti svih programa policijskog obrazovanja. Načini uporabe sustava brojni su, a na Policijskoj akademiji e-kolegijima se pristupa trojako:
  • prate primarni nastavni proces u učionici
  • platforma su za sinkrone seminare koji se u cjelini odvijaju online
  • omogućuju asinkrone seminare kroz koje polaznici prolaze vlastitim tempom i samostalno, uz više ili manje potpore predavača.
Prilagodljivost i iskoristivost sustava e-obrazovanja najviše je došla do izražaja u uvjetima pandemije Covida-19, kad se, na preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja, cjelokupan nastavni proces formalnih obrazovnih programa u Policijskoj školi „Josip Jović“ i Visokoj policijskoj školi odvijao online, omogućivši time nastavak školovanja polaznika temeljnog obrazovanja za zanimanje policajac, kao i studenata Visoke policijske škole.
Sustav e-obrazovanja otvorenog je koda te se neprestano prilagođava potrebama i nadograđuje novim funkcionalnostima. U pandemijskim uvjetima proširen je integriranim videokonferencijskim alatom Big Blue Button, dok je radi potreba Visoke policijske škole nadograđen i sustavom za provjeru autentičnosti stručnih radova Turnitin.

Kako bi na svim razinama policijskog obrazovanja osigurala što jednostavniju uporabu i učenje u online okruženju, Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju pruža redovitu tehničku i drugu podršku svim korisnicima e-obrazovanja, i nastavnicima/predavačima i polaznicima/studentima.
 
KONTAKTI:
Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju
E-pošta:  szrpoms@mup.hr
Telefon: +385 1 2426 303
            +385 1 2426 595
TEHNIČKA PODRŠKA:
Davor Kontić i Natalija Jovan
E-pošta: eobrazovanje@fkz.hr