E-oglasna ploča

Slika /01_ilustracije/black-1072366 (1).jpg
05.7.2023. Ljetno radno vrijeme Studentske referade
12.7.2022. Ljetno radno vrijeme Studentske referade
17. 5. 2022. Promocija stručnih prvostupnika i stručnih specijalista kriminalistike
01.10.2021. Epidemiološke mjere za studente tijekom boravka PA
13.9.2021. Profesori Visoke policijske škole održali predavanje u Trogiru za policijske službenike
23.6.2021. Javni poziv za prijavu za popisivače u provedbi Popisa stanovništva
28.5.2021. Održavanje ispita u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2020/2021.
27.5.2021. Rezervacija smještaja za vrijeme ispitnih rokova
21.4.2021. Ispit iz predmeta Kazneno procesno pravo  - obavijest
17.3.2021. Nacionalno predstavljanje Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor Europa
16.3.2021. Visoka policijska škola u Zagrebu prolazi postupak reakreditacije
20.1.2021. Održavanje ispita u zimskom ispitnom roku  tijekom veljače 2021. godine
20.1.2021. Rezervacija smještaja za vrijeme ispitnih rokova
27.12.2020. Izbori za Studenski zbor VPŠ održat će se 11. siječnja 2021.
9.11.2020. Postupak za informacijsko održavanje AAI imenika
6.11.2020. Studentski bonton za sudjelovanje u online nastavi na Visokoj policijskoj školi
3.11.2020. Objavljeni ispitni rokovi za studeni 2020.
2.8.2020. Anketa o kvaliteti izvođenja nastave na sustavu e-obrazovanje
30.7.2020. Poziv na ispunjavanje anketa za siguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na VPŠ
26.6.2020. Nove važne upute studentima koji dolaze na ispite na Policijsku akademiju
12.6.2020. Rezervacija smještaja za vrijeme ljetnog ispitnog roka
4.6.2020. Korištenje smještaja i prehrane na Policijskoj akademiji za vrijeme ljetnih ispitnih rokova
31.5.2020. Do 30. rujna rok za položiti razliku predmeta i obraniti završni rad za studente upisane po posebnom programu
31.5.2020. Odluka o određivanju roka za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik kriminalistike i stručni specijalist kriminalistike 
31.5.2020. Odluka o određivanju roka za završetak studiranja na stručnom studiju Kriminalistika i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistike za studente upisane po posebnom programu
29.5.2020. Novi ispitni rokovi i polaganje ispita na daljinu
8.5.2020. Upute za online obrane završnih radova
5.5.2020.  Popis tema završnih radova na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Kriminalistika u ak. god. 2019./2020.
5.5.2020. Popis tema završnih radova na stručnom studiju Kriminalistika  u ak. god. 2019./2020.
5.5.2020.  Obrane završnih radova na daljinu
4.5.2020.  ​Novi broj Biltena Visoke policijske škole o posljedicama potresa i e-obrazovanju
29.4.2020.  Webinar: Dekan odgovara na pitanja studenata (samo za korisnike e-obrazovanja)
6.4.2020. Zahtjev za uvid u spis
2.4.2020. Prijave tema završnih radova do 24. travnja
30.3.2020.  Pristup pojedinom e-kolegiju na sustavu e-obrazovanje
16.3.2020. Nastava online za polaznike Policijske škole „Josip Jović“ i studente Visoke policijske škole
13.3.2020.  Prekid nastave i smještaja na Policijskoj akademiji
Najčešća pitanja o Bolonjskom procesu