Natječaji

Slika /04_vps/shutterstock_52148902_cr.jpg
17.09.2021.

Rezultati natječaja za upis redovnih studenata u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Kriminalistika u ak. 2021./22. godini - građanski jesenski rokZa provjeru rezultata potrebno je upisati OIB kandidata.

Listu uspješnosti za upis u prvu godinu redovnog  studija - građanstvo možete provjeriti OVDJE.
 
 

13.09.2021.

Rezultati razredbenog postupka od 7. rujna 2021.


Visoka policijska škola objavljuje listu uspješnosti kandidatkinja i kandidata po pojedinim ustrojstvenim jedinicama (PU, Uprava u sjedištu Ravnateljstva, MUP RH u sjedištu) za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Kriminalistika u akademskoj godini 2021./2022.

Za provjeru rezultata potrebno je upisati OIB kandidata.

Listu uspješnosti za upis u prvu godinu izvanrednog studija možete provjeriti OVDJE.

Lista uspješnosti za upis u prvu godinu redovnog studija možete provjeriti OVDJE.

Lista uspješnosti će biti dostavljene Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i nadležnim kadrovskim službama.
 

Lista uspješnosti - Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika u ak. god. 2021./2022.


Visoka policijska škola objavljuje listu uspješnosti kandidatkinja i kandidata po pojedinim ustrojstvenim jedinicama (PU, Uprava u sjedištu Ravnateljstva, MUP RH u sjedištu) za upis studenata u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika u akademskoj godini 2021./2022.

Za provjeru rezultata potrebno je upisati OIB kandidata.

Listu uspješnosti za upis u prvu godinu studija možete provjeriti OVDJE.


Lista uspješnosti će biti dostavljene Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i nadležnim kadrovskim službama.

 


06.09.2021.
   

03.09.2021.
   

02.08.2021.
 
- Obrazac prijave
 
- Obrazac prijave
 


Rezultati natječaja za upis redovnih studenata u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Kiminalistika u ak. 2021./22. godini - građanstvo

Za provjeru rezultata potrebno je upisati OIB kandidata.

Listu uspješnosti za upis u prvu godinu redovnog  studija - građanstvo možete provjeriti OVDJE.

 
Rezultati razredbenog postupka od 6. srpnja 2021.


Visoka policijska škola objavljuje listu uspješnosti kandidatkinja i kandidata po pojedinim ustrojstvenim jedinicama (PU, Uprava u sjedištu Ravnateljstva, MUP RH u sjedištu) za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Kriminalistika u akademskoj godini 2021./2022.

Za provjeru rezultata potrebno je upisati OIB kandidata.

Listu uspješnosti za upis u prvu godinu izvanrednog studija možete provjeriti OVDJE.

Lista uspješnosti za upis u prvu godinu redovnog studija možete provjeriti OVDJE.

Lista uspješnosti će biti dostavljene Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i nadležnim kadrovskim službama.

 

1. 6. 2021.      

28. 5. 2021.