Najava: VI. Istraživački dani Visoke policijske škole 2019.

Slika /04_vps/konferencije.jpg
Poštovane/i !
 
Visoka policijska škola i Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske organizira međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom:
„VI. Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu - Idemo li ukorak s novim sigurnosnim izazovima?“
Cilj konferencije je odgovoriti na pitanja o načinima suočavanja s brojnim suvremenim sigurnosnim izazovima s kriminalističkog, kaznenopravnog i kriminološkog gledišta, iz perspektive primijenjenih prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti u policiji te organizacije i upravljanja policijom. Navedene znanstvene discipline pridonose razvoju policijskih znanosti i usavršavanju policijskih kompetencija.
 
Konferencija će se održati u organizaciji Visoke policijske škole Ministarstva unutarnjih poslova u Policijskoj akademiji u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1, dana 5. travnja 2019. godine.
 
Tematski okvir konferencije obuhvaća sljedeća istraživačka područja:
 1. Novi sigurnosni izazovi s organizacijskog aspekta i aspekta upravljanja u policiji
 2. Nove sigurnosne prijetnje kao predmet normativnog uređenja
 3. Primjena novih tehnologija, metoda i taktika u suočavanju s novim sigurnosnim rizicima
 4. Percepcija javnosti o sigurnosti, povjerenju i djelotvornosti policije te drugih tijela koja provode zakone; policijski legitimitet
 5. Utjecaj novih sigurnosnih rizika na strukturu kriminaliteta
 6. Tamna brojka kriminaliteta
 7. Kvaliteta i kvantiteta ljudskih potencijala u policiji i drugim tijelima koja otkrivaju kriminalitet
 8. Korupcija kao čimbenik povezan s novim sigurnosnim rizicima
Važni datumi:
 1. Održavanje konferencije: 5. travnja 2019.
 2. Prijava sudjelovanja s izlaganjem i dostava sažetaka: 15. siječanj 20191. veljače 2019.
 3. Obavijest o prihvaćanju sažetka: 1. veljače 2019.  15. veljače 2019.
 4. Dostava radova: 28. veljače 2019.
 5. Prijava sudjelovanja bez izlaganja: 15. ožujka 2019.
 6. Kotizacija: za izlagače 300 kn (40 €); bez izlaganja 600 kn (80€)
Na Konferenciji sudjeluju izlagači temeljem prihvaćenog rada. Radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji, te će biti objavljeni u Zborniku konferencije.
Radni jezici Konferencije su hrvatski i engleski.
Pri registraciji potrebno je ispuniti obrazac te učitati i sažetak rada na engleskom jeziku koji treba sadržavati temu, do 6 ključnih riječi, sveukupno 150-250 riječi
 
Odabir radova obavljat će Programski odbor Konferencije.
Nakon evaluacije sažetaka, sudionici Konferencije trebaju poslati cjeloviti rad na e-mail: idvps@fkz.hr
 
U kotizaciju za sudionike je uključen ručak na Policijskoj akademiji.
Kotizacija u eurima uplaćuje se na:   IBAN: HR1210010051863000160,
SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX
REMARK: RKP 713 MINISTRY OF INTERIOR, HR65 7099-019-713-5531317, Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
Kotizacije u kunama uplaćuju se na:   IBAN HR1210010051863000160,
POZIV NA BROJ: HR65 7099-019-713-5531317, Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb.
 
Rok za uplatu kotizacije za sve sudionike je 20. ožujka 2019.
Sve informacije i upute za pisanje radova bit će dostupne na web stranici Policijske akademije, a za dodatne informacije kontakt e-mail adresa je idvps@fkz.hr
Veselimo se Vašem dolasku.
 
Srdačan pozdrav
 
Organizacijski odbor