​Završena osmodnevna obuka za multiplikatore granične policije

Obuka multiplikatora provedena je po novom modelu iz područja suzbijanja zlouporabe dokumenata

U sklopu suradnje Uprave za granicu, Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ i Policijske akademije, od 25. travnja do 4. svibnja 2022. na Policijskoj akademiji održana je osmodnevna obuka novih 12 multiplikatora granične policije iz područja sprječavanja zlouporabe dokumenata.

Po prvi se puta obuka iz područja suzbijanja zlouporabe dokumenata odvijala po novom modelu obuke policijskih službenika koji se temelji na praktičnom radu te simulacijskim vježbama, budući da se takav pristup pokazao kao najbolji način učenja. 

Cilj je obuke unapređivanje znanja i vještina vezanih za zaštitne elemente putnih isprava, profiliranje putnika i putnih isprava te korištenje opreme za pregled dokumenata i relevantnih baza podataka tijekom druge linije granične kontrole.

Obuka po novom modelu obuhvaća 8 dana ili 64 sata učenja, od čega je 4 sata predviđeno za fazu samostalnog online učenja preko e-obrazovanja, 50 za kontaktnu fazu učenja i 10 za fazu iskustvenog učenja. Faza samostalnog online učenja predviđena je kao asinkrono online učenje tijekom kojeg polaznici samostalno ponavljaju i proširuju znanja vezana za zakonske propise i postupke s krivotvorenim putnim ispravama tijekom druge linije granične kontrole. Kontaktna faza obuke većinom se sastojala od vježbi koje su omogućile polaznicima da kroz praktičan rad steknu potrebna znanja za kvalitetno obavljanje poslova granične kontrole te razmijene svoja znanja i iskustva. Iskustvena faza učenja zamišljena je kao daljnje razvijanje kompetencija vezanih za ispitivanje putnih dokumenata na radnom mjestu, pri čemu su polaznici u ovoj fazi obvezni izraditi preliminarno izvješće o krivotvorenoj putnoj ispravi, pokazujući time da su osposobljeni uključiti sve relevantne detalje i koristiti ispravnu terminologiju. 

Znanja, vještine i kompetencije te ishodi učenja po novom modelu u skladu su s kvalifikacijskim okvirom vezanim za poslove granične kontrole.

Polaznici će isto tako, kroz dopunsko stručno usavršavanje na regionalnoj i lokalnoj razini biti osposobljeni stečena znanja multiplicirati, odnosno prenijeti na druge policijske službenike koji obavljaju poslove granične kontrole. Važno je istaknuti kako su obuke policijskih službenika iz područja suzbijanja krivotvorenja i/ili zlouporabe dokumenata nužne kako za jačanje obavljanja poslova granične kontrole tako i za suzbijanje nezakonitih migracija.

Svoja bogata iskustva iz područja sprječavanja zlouporabe dokumenata s polaznicima su podijelili Andrijana Filko, samostalna vještakinja za dokumente i rukopise Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ i Franjo Roberto Kajba iz PU krapinsko-zagorske, PP Klanjec, dugogodišnji nacionalni multiplikator iz područja sprječavanja zlouporabe dokumenata.

Obuku je svečano zatvorila voditeljica obuke Ivana Herceg, istaknuvši nužnost kontinuirane obuke policijskih službenika te najavivši kako će uvjerenja o završenoj obuci polaznicima biti uručena nakon završene faze iskustvenog učenja na radnom mjestu i izrade preliminarnog izvješća o krivotvorenoj putnoj ispravi.

Stranica