Započelo provođenje HYBRIDC projekta

Slika /02_vijesti/2022/10 mjesec/HYBRIDC projekt.jpg

Na sastanku je dogovoren zajednički program znanstvenog istraživanja koji će se baviti hibridnim prijetnjama s ciljem stvaranja zajedničkog međunarodnog kurikuluma o borbi protiv hibridnih prijetnji za europski magistarski studij

U organizaciji Akademije za sigurnosne znanosti (EASS) Republike Estonije, organiziran je Kick-off sastanak za Erasmus+ projekt „Cooperation for developing joint curriculum on tackling hybrid threats” , Suradnja na razvoju zajedničkog kurikuluma o borbi protiv hibridnih prijetnji – HYBRIDC,  u dane 26.-28.9.2022., u Tallinu.

Predstavnici MUP-a na pripremnom sastanku bili su:  gđa Monika Brač Jugović, načelnica Sektora za schengensku koordinaciju i fondove EU,  Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU, gđa Iva Balgač, voditeljica Službe za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije, Policijska akademija, izv.prof.dr.sc.Krunoslav Antoliš, profesor Visoke policijske škole, Policijska akademija.

Tijekom pripremnog sastanka prezentiran je glavni cilj projekta, koji je izrada novog i inovativnog integriranog transnacionalnog magistarskog studijskog programa,  kurikuluma od 60 ECTS na engleskom jeziku. Također je obavljena raščlamba glede upravljanja projektom, te je dogovoren zajednički program znanstvenog istraživanja koji će se baviti hibridnim prijetnjama s ciljem stvaranja zajedničkog međunarodnog kurikuluma o borbi protiv hibridnih prijetnji za europski magistarski studij. Program studija će se pridržavati Standarda za osiguranje kvalitete zajedničkih programa u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) te će biti izrađen u skladu sa zahtjevima razine 7 Europskog kvalifikacijskog okvire (EQF). Zaključno su dogovorene daljnje obveze sudionika na projektu te naglašena potreba rada na vidljivosti projekta i obavljena priprema za 1. radionicu koja će biti realizirana od 7.-11.11.2022. godine u Talinu, Republika Estonija.

Stranica