Započela CEPOL aktivnost posvećena Policiji u zajednici

U Zadru je u organizaciji Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ započelo provođenje CEPOL rezidencijalne aktivnosti 70/2023 „Community Policing“

Danas, 27. studenog, u Zadru započeta je četverodnevna CEPOL rezidencijalna aktivnost 70/2023 „Community Policing“ namijenjena policijskim rukovoditeljima na strateškoj i policijskim službenicima na operativnoj razini s bogatim iskustvom u provođenju strategija i projekata vezanih uz koncept Policija u zajednici.

Cilj četverodnevne aktivnosti je ojačati i poboljšati provedbu najboljih praksi modela Policije u zajednici na strateškoj i operativnoj razini s naglaskom na prevenciju kriminala i prikupljanje obavještajnih podataka. Jednako tako, cilj je i osnažiti učinkovitu i održivu suradnju policije s ključnim dionicima zajednice i Vijećima za prevenciju kriminala.

Na aktivnosti će, u svojstvu polaznika, sudjelovati 22 policijska službenika iz država članica Europske unije uključujući i Hrvatsku. Uz hrvatske stručnjake Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, PU splitsko-dalmatinske, osječko-baranjske i međimurske, Fakulteta hrvatskih studija i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  predavači  će biti i renomirani stručnjaci iz Francuske, Mađarske, Slovenije, Španjolske i EUCPN - Europske mreže za prevenciju kriminaliteta.
 
Današnju aktivnost otvorio je načelnik Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ Josip Ćelić koji je u svom obraćanju posebice istaknuo: „Rad Policije u zajednici promiče se na globalnoj razini kao dio širih reformi sigurnosnog sektora, koje se provode u skladu s politikama o prevenciji kriminala i unutarnjoj sigurnosti Europske unije i država članica, potičući suradnju između policije te lokalnih, regionalnih i nacionalnih zajednica. Međutim, postoji mnogo različitih pristupa u implementaciji koncepta Policija u zajednici, jer se potrebe i policijskih organizacija i zajednica u kojima one djeluju razlikuju. Ova CEPOL-ova aktivnost jedna je od brojnih aktivnosti na razini EU za promicanje suradnje i razmjene znanja u ovom području, što je od iznimne važnosti jer iskustvo je pokazuje kako samo koordiniran i zajednički odgovor može minimizirati prijetnju i osigurati veću razinu sigurnosti u našem zajedničkom društvu.“

Uz načelnika Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ otvorenju je prisustvovao i Anton Dražina, načelnik PU Zadarske, koja je već 12 godina uspješan primjer projekta Policija u zajednici te ima iznimno dobru suradnju s jedinicama lokalne samouprave kroz Vijeće za prevenciju kriminaliteta, i ova suradnja pokazuje jako dobre rezultate.

Rezidencijalna aktivnost „Community Policing“ završiti će u četvrtak 30. studenog evaluacijom aktivnosti i podjelom certifikata polaznicima.
  
CEPOL - Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva objedinjuje mrežu ustanova za obrazovanje službenika za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama EU-a i povezuje se s jedinstvenom nacionalnom jedinicom u svakoj državi članici koja djeluje unutar mreže.
CEPOL podupire, razvija, provodi i usklađuje osposobljavanje službenika odgovornih za izvršavanje zakonodavstva istodobno stavljajući poseban naglaska na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u kontekstu izvršavanja zakonodavstva, posebno u području sprečavanja i borbe protiv teških kaznenih djela koja utječu na dvije ili više država članica i terorizma, održavanja javnog reda, osobito obavljanje međunarodne policijske djelatnosti na velikim događajima, te planiranja i vođenja misija Unije, što može obuhvaćati i osposobljavanje za vodstvo u području izvršavanja zakona i jezične vještine.

Policijska akademija jedna je od 56 ustanova iz 26 zemalja članica EU potpisnica Okvirnog parterskog sporazuma s CEPOL-om za razdoblje od 2021. do 2024., a time i nadležne za provođenje svih aktivnosti pod okriljem CEPOL-a.

Od 2014. do danas Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ organizirala je i provela 13 rezidencijalnih aktivnosti, više od 550 hrvatskih policijskih službenika sudjelovalo je u rezidencijalnim aktivnostima u drugim državama članicama Europske unije, te je više od 100 hrvatskih policijskih službenika sudjelovalo u CEPOL programu razmijene.

Pisane vijesti