Zajedno na jugoistočnoj granici Europske unije

Hrvatska policija uz potporu njemačkih kolega osmislila program obuke za graničnu policiju zemalja članica i nečlanica EU-a koji financira Frontex

Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova RH – pomoćnica načelnika Policijske akademije za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Mirjana Abramović, vođa grupe Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice Uprave za granicu Krešimir Kaniža, policijski službenici Policijske akademije Robert Kralj, Nikola Slamek i Denis Kušnjačić te policijska službenica Natalija Jovan iz PU zagrebačke – sastali su se 6. i 9. prosinca s njemačkim kolegama Savezne policije SR Njemačke kako bi produbili suradnju vezanu za provođenje zajedničkih obuka uz potporu Frontexa.

Policijska akademija i Savezna policija SR Njemačke, naime, prijavile su se i dobile sredstva Frontexa za provođenje zajedničkog projekta pod nazivom Together on EU South-Eastern External Border: Efficiency with High Ethical Standards – Land Border Surveillance Training with Implication on Fundamental Rights. An EU and Non-EU Country Training Initiative.

Riječ je o seriji obuka za graničnu policiju usmjerenih na međuodnos učinkovitog nadzora vanjske granice Europske unije i zaštite ljudskih prava, koje će se početi provoditi u siječnju iduće godine. Kako bi se postigla maksimalna sigurnost granica uz zajamčene etičke standarde, hrvatska je policija uz potporu njemačke osmislila program koji će omogućiti polaznicima da primijene proaktivan pristup nadzoru granice kako bi otkrili i prevenirali pokušaje ilegalnog prelaska granice te prekogranični kriminal, uz bezrezervno uvažavanje ljudskih prava. Obuke se uglavnom baziraju na praktičnim vježbama uz aktivno vođenje trenera, stručnjaka za nadzor granice i zaštitu ljudskih prava, što omogućuje usvajanje znanja u izravnoj vezi sa situacijama s kojima se granična policija svakodnevno susreće.

Pritom projekt predviđa uključivanje i trećih zemalja, prije svega onih na takozvanoj zapadnobalkanskoj ruti – Albanije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je zapadnobalkanska ruta i dalje jedna od najaktivnijih migracijskih ruta kroz koje migranti ilegalno ulaze u Europsku uniju, ključno je ojačati spremnost i znanje svih pripadnika granične policije, i u zemljama članicama i u nečlanicama Europske unije, uz poseban fokus na zaštitu ljudskih prava i postupanje s ranjivim skupinama.

Ovaj zajednički projekt rezultat je jačanja bilateralne suradnje sa SR Njemačkom dogovorenog tijekom posjeta predstavnika Savezne policije SR Njemačke u svibnju 2019. godine. Na tom sastanku na Policijskoj akademiji razmatrani su oblici moguće suradnje, prije svega provođenje zajedničkih obuka s ciljem ujednačavanja postupanja graničnih policija u skladu s pravnim procedurama Europske unije te osnaživanja ljudskih kapaciteta granične policije i što učinkovitijeg korištenja opreme donirane graničnim policijama uz poštovanje svih propisanih standarda i procedura. Tema je pritom bilo i zajedničko provođenje Frontexovih obuka. Policijska akademija, naime, u vrlo je kratkom roku postala najaktivnija Frontexova partnerska akademija i teži postati još učinkovitija u organizaciji obuka za graničnu policiju, te je poželjnog partnera za ostvarenje tog cilja pronašla, među ostalima, u njemačkoj policiji.
 

Stranica