VPŠ: Do 30. rujna rok za polaganje razlike predmeta i obranu završnog rada za studente upisane po posebnom programu

Slika /04_vps/PA068260.JPG

Rok se odnosi na studente koji su upisali razliku predmeta za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik kriminalistike i stručni specijalist kriminalistike te studente upisane po posebnom programuStranica