Visoka policijska škola u Zagrebu uspješno prošla postupak reakreditacije

Slika /02_vijesti/2019/04/promocija02/Q_MUP7321.jpg

Velik je to uspjeh Visoke policijske škole u Zagrebu i svih njezinih zaposlenika jer je zaključen veliki napredak u kvaliteti u svim segmentima

Visoka policijska škola (VPŠ) u Zagrebu dobila je pozitivno mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u reakreditacijskom postupku visokog učilišta. Stoga će Agencija Ministarstvu znanosti i obrazovanja preporučiti izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti VPŠ. Velik je to uspjeh Visoke policijske škole i svih njezinih zaposlenika jer je u mišljenju AZVO-a zaključen veliki napredak u kvaliteti u svim segmentima. Također, prvi je to put da je VPŠ dobila dopusnicu bez pisma očekivanja. 


O reakreditaciji

Reakreditacija visokih učilišta obavezan je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete svih visokih učilišta koji se provodi u petogodišnjim ciklusima. Cilj je postupka reakreditacije provjeriti ispunjava li visoko učilište potrebne uvjete (akademski prag) i vrednovati i ocijeniti kvalitetu visokog učilišta prema definiranim standardima kvalitete te preporučiti daljnja unaprjeđenja. Svrha je potaknuti daljnji razvoj kvalitete u glavnim aspektima rada visokog učilišta te osigurati da studenti studiraju na visokim učilištima/studijskim programima koji ispunjavaju potrebne uvjete.

Tako je Visoku policijsku školu u ožujku ove godine posjetilo Stručno povjerenstvo imenovano za provođenje postupka reakreditacije, a vrednovanje je obuhvaćalo analizu kvalitete i ocjenu stručnog povjerenstva na četverostupanjskoj skali prema definiranim standardima kvalitete, podijeljenima tako da obuhvaćaju pet područja institucijske djelatnosti: interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta, studijski programi, nastavni proces i podrška studentima, nastavnički i institucijski kapaciteti te stručna i/ili znanstvena djelatnost. 


Završno izvješće

U završnom izvješću Stručnog povjerenstva, između ostalog, navedeno je kako Visoka policijska škola u Zagrebu pokazuje „visok stupanj svijesti i razumijevanja za važnost uloge policije i policijskog obrazovanja za društvo u kojem djeluje“. Također, „brojnim i raznovrsnim aktivnostima koje uključuju građane, civilne udruge, obrazovne i znanstvene ustanove iz zemlje i inozemstva doprinosi razvoju lokalnog civilnog društva i demokracije. Društveni je utjecaj Visoke policijske škole nedvojben zbog organizacije, provođenja i sudjelovanja na okruglim stolovima, javnim tribinama i predavanjima za određenje ciljane supine, međunarodne skupove i konferencije“. Na stranicama Centra za policijska istraživanja Visoke policijske škole pročitajte više o konferencijama i okruglim stolovma VPŠ.

Istaknuto je kako se VPŠ koristi sustavima e-učenja, a studentima je dostupna i baza CEPOL-a te je uvedena i online obrana završnih radova kako bi se studentima olakšao završetak studija u otežanim uvjetima uzrokovanih pandemijom COVID-19. Spomenut je i Alumni klub preko kojeg se održavaju kontakti i suradnja VPŠ i bivših studenata. 


Tradicija visokoškolskog policijskog obrazovanja duga pola stoljeća 

Visoka policijska škola jedna je od vodećih visokoškolskih ustanova za obrazovanje u znanstvenom polju sigurnosno-obrambenih znanosti u Hrvatskoj, a kriminalistika kao predmet obrazovanja i stručno-znanstvenog djelovanja Visoke policijske škole, čini ovu visokoškolsku ustanovu specifičnom i jedinstvenom u zemlji.

Od osnivanja 1971. godine Visoka policijska škola djeluje kao ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova, koja organizira i provodi visokoškolsko obrazovanje, prije svega za potrebe policije, zainteresiranih djelatnika drugih tijela državne uprave, kao i studenata iz građana. Od 2005. godine izvodi studije usklađene s Bolonjskim sustavom visokoškolskog obrazovanja - stručni trogodišnji studij Kriminalistika i diplomski specijalistički stručni studij Kriminalistika u trajanju od dvije godine.

Podsjetimo kako je u zagrebačkom potresu 2020. godine zgrada Visoke policijske škole znatno oštećena te je ubrzo pronađen alternativni prostor na Policijskoj akademiji, kako za nastavnike tako i za izvođenje nastave. Uz to, ove i prošle akademske godine dio nastave je zbog epidemije održan online. U svega nekoliko dana cjelokupna nastava prebačena je na sustav učenja na daljinu Policijske akademije e-obrazovanje.

Zbog svega toga je postupak reakreditacije bilo pozitivno iskustvo u kojem je VPŠ još jednom provjerila kvalitetu studijskih programa i znanstvene djelatnosti kao i svih ostalih poslovnih procesa i u ovim otežanim uvjetima. Visoka policijska škola u Zagrebu će i ubuduće nastaviti raditi kako bi zadovoljila nacionalne i europske standarde vrednovanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te održala status i u budućim postupcima reakreditacije.

Pisane vijesti