Visoka policijska škola bogatija za dvoje doktora znanosti

Doktorske radove obranili su Silvija Pejaković-Đipić i Ivica Biletić na Sveučilištu u Zagrebu

U posljednja tri mjeseca predavači s Visoke policijske škole Silvija Pejaković-Đipić i Ivica Biletić obranili su svoje doktorske disertacije na Pravnom fakultetu i Kineziološkom fakultetu čime su osnažili kapacitete Visoke policijske škole i postigli iznimni doprinos radu.


„Kaznenoprocesni i policijski aspekti nazočnosti građana svjedoka na pretrazi doma“

Predavačica Visoke Policijske škole Silvija Pejaković-Đipić krajem svibnja obranila je doktorski rad na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu: „Kaznenoprocesni i policijski aspekti nazočnosti građana svjedoka na pretrazi doma“ s najvećom pohvalom (summa cum laude). Time je uspješno završila poslijediplomski doktorski studij kaznenopravnih znanosti, te stekla akademski naziv doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja pravo.

Mentori na radu su bili izv. prof. dr. sc. Željko Karas s Visoke policijske škole i izv. prof. dr. sc. Zoran Burić s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Uz mentore stručno povjerenstvo bilo je sastavljeno od predsjednice povjerenstva, prof. dr. sc. Zlate Đurđević, izv. prof. dr. sc. Marina Bonačića, oboje s Pravnog fakulteta u Zagrebu, te doc. dr. sc. Marije Pleić s Pravnog fakulteta u Splitu.

Silvija Pejaković-Đipić rođena je 1981. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2007. godine sveučilišni studij kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu je završila 2016. godine i stekla akademski naziv sveučilišna specijalistica kaznenopravnih znanosti.

U Ministarstvu unutarnjih poslova radi od 2007. godine, u početku kao policijska službenica za obradu kriminaliteta u VII. policijskoj postaji Zagreb, a od 2013. godine u Službi za međunarodnu policijsku suradnju u Ravnateljstvu policije. Na Visokoj policijskoj školi radi i usavršava se od 2018. godine.

U rujnu 2014. godine je dobila Zahvalnicu MUP-a za implementaciju instrumenata europskog uhidbenog naloga u policijsko postupanje, a u prosincu 2020. je dobila Priznanje Visoke policijske škole za nastavni i stručni rad za objavu knjige „Osnove međunarodne policijske suradnje“.
 

„Socijalna orijentacija i sudjelovanje mladih u hrvanju“


Predavač Visoke policijske škole mr. sc. Ivica Biletić, početkom ožujka ove godine obranio je doktorski rad na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu: „Socijalna orijentacija i sudjelovanje mladih u hrvanju“. Time je uspješno završio poslijediplomski doktorski studij kineziologije te tako stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz polja kineziologije.

Mentori doktorskog rada bili su izv. prof. dr. sc. Mario Baić s Kineziološkog fakulteta i prof. dr. sc. Benjamin Perasović s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ u Zagrebu. Uz mentore stručno povjerenstvo bilo je sastavljeno od predsjednice povjerenstva, prof. dr. sc. Ksenije Bosnar, izv. prof. dr. sc. Ivana Segedia, oboje s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, te izv. prof. dr. sc. Hrvoja Karničića s Kineziološkog fakulteta u Splitu.

Ivica Biletić rođen je 1974. godine u Puli. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu 1999. godine. U prosincu 2012. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu brani magistarski rad pod nazivom „Razlike u razini kondicijske pripremljenosti dječaka hrvača u dobi od 11 i u dobi od 12 godina različitih težinskih skupina“ te time stječe akademski stupanj magistra društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti, grane Kineziologija.

Od rujna do studenog 1999. godine radi kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi „Fažana“ u Fažani, a od studenog 1999. do prosinca 2004. godine zaposlen je u Ministarstvu pravosuđa RH, Uprava za zatvorski sustav, kao pomoćnik načelnika Odjela osiguranja i instruktor borilačkih vještina – samoobrane za pravosudnu policiju, Zatvora u Puli.

Od prosinca 2004. godine zaposlen je u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi istarskoj, kao policijski službenik za stručno usavršavanje policije. Od studenog 2008. do ožujka 2014. godine, honorarno radi u Ustanovi za obrazovanje odraslih „Liber“ u Puli kao predavač programske cjeline „Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane“ za zaštitare i čuvare te je autor skripte za navedenu programsku cjelinu. U studenom 2018. godine dobiva premještaj na Policijsku akademiju na radno mjesto nastavnika stručnih predmeta u Policijskoj školi „Josip Jović“ gdje do listopada 2020. godine predaje stručni predmet „Sport i Samoobrana“.

Od prosinca 2019. godine u naslovnom nastavnom je zvanju predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju Kineziologija na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, a u listopadu 2020. godine postaje predavač kolegija „Policijska tjelesna priprema 1“ „Policijska tjelesna priprema 2“  i „Policijska tjelesna priprema 3“ te „Praktikum uporabe sredstava prisile” u navedenoj visokoj školi, gdje isto predaje i danas. Kontinuirano se stručno usavršava te aktivno sudjeluje u programima domaćih i međunarodnih znanstveno–stručnih konferencija. Aktivni je sudionik i prezentator  na domaćim i međunarodnim konferencijama. Izlagao je svoje radove na Ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske u Poreču, sudjelovao je i izlagao na godišnjim međunarodnim konferencijama Kondicijska priprema sportaša u Zagrebu a sudjelovao je i izlagao na međunarodnim znanstvenim konferencijama iz područja Kineziologije u Opatiji 2002. i 2012., Splitu 2012. te Novom Sadu, Srbija 2017. i 2019. godine. Član je međunarodne mreže istraživača iz hrvanja, INWR (International Network of Wrestling Researchers).
 

Stranica