U tijeku 3. modul projekta „Partnerstvo za obrazovanje“ na temu online zlostavljanje i iskorištavanje djece te povreda njihovih prava

Slika /02_vijesti/2021/3 mjesec/Partnerstvo za obrazovanje.jfif

Treći ovogodišnji on-line modul projekta „Partnerstvo za obrazovanje“ posvećen je temi zlostavljanja i iskorištavanja djece putem Interneta

Sadržaji i mogućnosti Interneta privlače djecu, sastavni su i važan dio njihovog života, ali i predstavljaju rizike širokog spektra: od moguće pretjerane izoliranosti radi prečestog i dugotrajnog korištenja Interneta, izloženosti uznemirujućim i neprijateljskim porukama,  međuvršnjačkom nasilju, zlouporabi identiteta pa sve do izloženosti neprimjerenim seksualnim sadržajima, pri čemu postaju laka meta. Posljedice neadekvatnog korištenja Interneta uslijed neznanja, neiskustva i nedostatka kvalitetnog nadzora, za djecu mogu biti pogubne: ne samo u pogledu njihovog psihofizičkog razvoja, nego i viktimizacije.

Kako bi se mogla nositi s izazovima u području kaznenopravne zaštite djece, policija mora uložiti posebne napore u cilju preveniranja i zaštite djece od svih oblika zanemarivanja i zlostavljanja.

Svoja znanja i iskustva o ovoj problematici, hrvatski eksperti u sklopu četverodnevnog 3. modula „Partnerstvo za obrazovanje“ podijeliti će s policijskim službenicima i državnim odvjetnicima iz susjednih zemalja - Albanije, BiH, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije te na taj način prenijeti najbolju praksu i unaprijediti njihovo postupanje.

O bogatom iskustvu hrvatskih eksperata govori i činjenica da je  još 2009. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Ravnateljstva policije kandidirao i uspješno proveo projekt IPA 2009. pod nazivom „Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, te pružanja pomoći policije ranjivim žrtvama kriminaliteta“. Naime, s predstavnicima partnera u projektu, Policijskom službom Velike Britanije i Sjeverne Irske, od 13. veljače 2012. do 3. srpnja 2013. godine, i sklopu komponente II projekta, održano je 30 seminara i radionica za policijske službenike za mladež iz svih policijskih uprava, državne odvjetnike, suce i socijalne radnike, koje je pohađalo 330 policijskih službenika.

Nastavno na spomenuti projekt, Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju Policijske akademije je u suradnji s Službom kibernetičke sigurnosti i Odjelom maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Ravnateljstva policije, nastavila sa sustavnom edukacijom policijskih službenika za mladež i policijskih službenika gospodarskog/visokotehnološkog kriminaliteta u ovom području, između ostalog i kroz program Specijalističkog seminara „Istraživanje seksualnih kaznenih djela na štetu djece putem Interneta“.

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi i niz nacionalnih projekata i kampanja, koje između ostaloga imaju u fokusu senzibilizaciju javnosti i poticanje djece na prepoznavanje rizika, podizanja svijesti o važnosti zaštite privatnosti u kontekstu korištenja Interneta i društvenih mreža, s ciljem prevencije kaznenih djela u digitalnom prostoru i podizanja stupnja sigurnosti djece u korištenju suvremenih digitalnih tehnologija i sredstava komunikacije. Možemo istaknuti sljedeće nacionalne preventivne aktivnosti hrvatske policije: „Zajedno protiv govora mržnje“, „Živim život bez nasilja“, „Tko se to šali s mojim podacima“, „Zajedno više možemo“ , „Svijet dostojan djece“, „Lily“ i „Iza vrata“.  Tijekom 2017. godine održan je i 1. međunarodni festival preventivno-edukativnih filmova o sigurnosti - „Blue Carpet“  u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova u cilju edukacije i informiranja djece i mladih o prihvatljivim oblicima društvenog i mjerama samozaštitnog ponašanja, između ostaloga upravo i u području korištenja suvremenih komunikacijskih tehnologija.

3. modul on-line modul „Zlostavljanje i iskorištavanje djece te povreda njihovih prava“ provodi se u organizaciji Policijske akademije i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj u suradnji s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Uredom pravobraniteljice za djecu, Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Upravom kriminalističke policije. 

Za izniman doprinos u provođenju modula Policijska akademija zahvaljuje predavačicama Helenci Pirnat Dragičević, pravobraniteljici za djecu, Tatjani Katkić Stanić, ravnateljici Zavoda za socijalni rad, te Albini Tisanić, zamjenici županijske državne odvjetnice u Zagrebu, kao i predavačicama Uprave kriminalističke policije i Policijske akademije Aniti Matijević, Kristini Filipović, Suzani Kikić i Valeriji Golubić.

Pisane vijesti