U Policijskoj školi „Josip Jović“ obilježava se Međunarodni dan tolerancije

Slika /02_vijesti/2022/11/B253EEB5-95E0-476A-881A-77E0E62192B0.jpeg

Učenici i polaznici toleranciju mogu izraziti međusobnim poštivanjem te poštivanjem nastavnika i ostalih zaposlenika s kojima se svakodnevno susreću, a jednoga dana kada postanu policajci imat će za to priliku u svakodnevnom radu s različitim ljudima

Učenici trećih i četvrtih razreda Policijske škole te polaznici tečaja za obrazovanje odraslih za zanimanje policajac/policajka tijekom cijelog tjedna u sklopu nastave  obilježavat će Međunarodni dan tolerancije. Taj dan obilježava se svakog 16. studenoga od 1996. godine, a proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda i pozvala članice na obilježavanje, u cilju podizanja svijesti građana o važnosti poštivanja i uvažavanja različitosti. 
 
Tolerancija je jedan od preduvjeta za ostvarivanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije. Obrazovanje mladih prepoznato je u Deklaraciji o načelima tolerancije (UNESCO, 1995.) kao ključno za razvoj tolerancije čime se učinkovito može suzbiti pojava nasilja, diskriminacije ili marginalizacije te doprinijeti prihvaćanju i uvažavanju različitosti.
 
U okviru Školskog kurikuluma za polaznike tečaja organizirana je izvannastavna aktivnost „Human Rights Corner“ u sklopu koje je jedna od radionica vezana uz toleranciju i interkulturalnost održana protekloga tjedna. Na radionici je sudjelovalo 30-tak polaznica i polaznika koji su dodatno senzibilizirani za ovu važnu temu. „Ako prihvaćamo hranu koja potječe iz različitih dijelova svijeta i svojim karakteristikama donosi neke značajke kultura različitih naroda, zašto ne bismo mogli prihvatiti i ljude koji su različiti od nas. Tolerancija obuhvaća prihvaćanje kulturnih, ekoloških, socijalnih, gastronomskih, vrijednosnih i drugih karakteristika koje su svojstvene osobama različitima od nas samih“, zaključila je polaznica Tea Tomić. 
Plakat na temu obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije izradili su polaznici Jura Kostanjski i Nikola Bajs. 
 
„Bilo je zanimljivo razgovarati o jednakosti među ljudima. Razgovarali smo o toleranciji, uvažavanju tuđih ideja, stavova i načina života. Složili smo se oko važnosti prihvaćanja drugih kultura što znači da se prema njima odnosima jednako kao prema našoj“ izjavila je nakon radionice polaznica Rosana Gašpar. 
 
Učenici u sklopu Strukovnog kurikuluma u modulu Osnove policijskog posla i organizacija kao jedan od ishoda učenja imaju pojam tolerancije i prihvaćanje različitosti kao značajke identiteta pojedinca.  Tom prilikom osvješćuju činjenicu da je zajedničko obilježje svih ljudi upravo činjenica da smo svi različiti i da je tolerancija pozitivan napor da se razumiju tuđe tradicije, kulture, vjerovanja, navike. Toleranciju treba izgrađivati svaki dan, svakim svojim postupkom jer nam život tako postaje ugodniji i prihvatljiviji. Učenici i polaznici toleranciju mogu izraziti međusobnim poštivanjem te poštivanjem nastavnika i ostalih zaposlenika s kojima se svakodnevno susreću, a jednoga dana kada postanu policajci imat će za to priliku u svakodnevnom radu s različitim ljudima

Stranica