Tečaj za skladištenje i rukovanje eksplozivnim sredstvima

Na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik" započeo je s radom tečaj za skladištenje i rukovanje eksplozivnim sredstvima

Na tečaju će pet policijskih službenika iz Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa kroz dodatnu stručnu edukaciju, obnoviti ranije stečena znanja te usvojiti nova. 

Cilj edekacije je osiguranje uvjeta za kvalitetan, propisan i siguran rad policijskih službenika - skladištara eksplozivnih tvari i eksplozivnih sredstava u skladišnim objektima Ministarstva unutarnjih poslova.

Sukladno Planu policijskog obrazovanja Ministarstva unutarnjih poslova za 2023. godinu, u Policijskoj akademiji, od 18. do 26. rujna, održava se tečaj za skladištenje i rukovanje eksplozivnim sredstvima.
 
Nastavnim planom obuhvaćena su područja načina skladištenja, čuvanja, rukovanja s eksplozivnim tvarima i sredstvima, načina rada i provođenja pirotehničkih mjera sigurnosti, načina prevoženja te upoznavanja s važećim propisima o skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju i održavanju eksplozivnih tvari i sredstava.

Otvaranju tečaja prigodno su se obratili Ilija Jakić, voditelj Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju i Zoran Krsnik, policijski službenik za provedbu programa stručnog usavršavanja, osposobljavanja i specijalizacije.

Prema Nastavnom planu i programu navedeni Tečaj će se realizirati kroz 35 nastavnih sati, teorijske i praktične nastave. Na kraju tečaja provesti će se završni ispit putem pismene i usmene provjera znanja.

Nakon položenog ispita polaznici će biti osposobljeni za samostalno provođenje pravilnog skladištenja, čuvanja, rukovanja, prevoženja i održavanja zaliha eksplozivnih sredstava.
 
Kroz sustav e-obrazovanja polaznicima tečaja dostupne su sve potrebne  informacije od nastavnih sadržaja, rasporeda predavanja, ispita, obavijesti, materijala i literature.
 
 

Pisane vijesti