Tečaj za kontakt policiju

Tečaj se organizira od 8. do 26. travnja, za 22 policijska službenika iz PU zagrebačke, PU karlovačke i PU požeško-slavonske

Na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik" započeo je s radom tečaj za kontakt policiju.  Tečaj se organizira u periodu od 8. do 26. travnja, za 22 policijska službenika iz PU zagrebačke, PU karlovačke i PU požeško-slavonske.
 
Cilj tečaja je stjecanje znanja i vještine koje su neophodne za kompetentni rad policijskih službenika na poslovima kontakt policije, odnosno proaktivno djelovanje policijskih službenika na terenu. Proaktivno funkcioniranje policije razumijeva prisutnost policijskog službenika na mjestima i u vrijeme gdje je to potrebno, koji djeluje preventivno prema potencijalnim delinkventima i daje osjećaj sigurnosti građanima.
 
Tečaj je otvorio savjetnik ministra i zamjenik načelnika Policijske uprave međimurske Vladimir Faber koji je pokretač projekta "Policija u zajednici". Istaknuo je kako je svrha policije u zajednici osnažiti povjerenje između policije i građana, što je policija bliža građanima to je povjerenje građana veće. Tri bitne stvari u komunikaciji građana i policije su povjerenje, partnerstvo i promjene kroz svakodnevno komuniciranje s ciljem rješavanja problema u zajednici.
 
Voditelj Službe za cjeloživotno obrazovanje Ilija Jakić ukazao je polaznicima važnost na rad kontakt policije, imajući u vidu da građani najčešće kontaktiraju s pripadnicima uniformirane policije i da kontakt policajci svakodnevno uspostavljaju izravnu vezu s građanima za dobrobit zajednice u kojoj žive.
 
Kroz tečaj policijski službenici proći će teme koje obuhvaćaju komunikacijske vještine, logičko razmišljanje, deduktivno zaključivanje, organizacijske vještine, vještine motiviranja, vještine pregovaranja, suradnju s lokalnom upravom i samoupravom te drugim službama i institucijama uz dobro poznavanje njihovih nadležnosti i kompetencija.
 
Nakon završenog tečaja policijski službenici dobit će uvjerenja da su uspješno završili tečaj za kontakt policajca.


Stranica