Svjetski dan Roma – 8. travnja

Slika /02_vijesti/2024/04_Travanj/Okrugli stol - Manjinske zajednice naslovna.jpg

Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ 18. travnja 2024., s početkom u 10 sati, organizira Okrugli stol naziva „Rad policije u manjinskim zajednicama - naglasak na romske zajednice“

Svjetski dan Roma obilježava se 8. travnja kao spomen na održavanje prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog 1971. u Londonu, a koji se smatra jednim od najvažnijih događaja u povijesti Roma.

Na tom kongresu sastali su se predstavnici Roma iz četrnaest zemalja te su usvojene odluke o prihvaćanju romske zastave i službene himne, a proglašen je i službeni romski jezik- romani ćhiba.

Na tom je kongresu službeno prihvaćen naziv Rom, što na romskom jeziku znači čovjek. Taj se datum počeo obilježavati od četvrtog Svjetskog kongresa Roma održanog 1990. u Poljskoj, gdje je donesena odluka da će se dan otvorenja prvog Svjetskog kongresa Roma u Londonu 1971. proglasiti Svjetskim danom Roma.

U Republici Hrvatskoj Romima je zajamčena ravnopravnost, kao i pripadnicima svih nacionalnih manjina, a sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, socijalna pravda te poštovanje prava čovjeka temeljne su vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske. U ostvarivanju punih prava Roma pojedinaca, kao i prava romskih zajednica važnu ulogu ima Ministarstvo unutarnjih poslova.

S tim u vezi, uvažavajući kontinuitet javne politike usmjerene na uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, kao i viziju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ 18. travnja 2024., s početkom u 10 sati, organizira Okrugli stol naziva „Rad policije u manjinskim zajednicama - naglasak na romske zajednice“.

Nakon uvodnih izlaganja održat će se dva panela: „Položaj Roma u društvu - važnost međuresorne suradnje“ i „Rad policije u romskim zajednicama“, uz sudjelovanje zanimljivih sugovornika iz Hrvatske i Slovenije.

Uvjereni smo da će se otvorenom raspravom različitih dionika, poput predstavnika romskih zajednica, akademske zajednice, vladinih tijela, lokalne zajednice, sustava socijalne skrbi i policije pridonijeti iznalaženju još boljih pristupa i rješenja, kako u području privlačenja pripadnika manjinskih zajednica u policijsku službu tako i u odnosu na obrazovanje policije za rad u multikulturnom i multietničkom okruženju te promociji učinkovitih pristupa u rješavanju problema u manjinskim zajednicama.

Skup je namijenjen policijskim čelnicima, partnerima s kojima policija surađuje u rješavanju problema u romskim zajednicama, predstavnicima udruga romske nacionalne manjine, članovima akademske zajednice, kao i studentima te zaposlenicima Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik.“ 

Očekivani ishodi okruglog stola su jačanje svijesti o specifičnim potrebama romskih zajednica, nezaobilaznoj intersektorskoj suradnji, izazovima za policijski rad u multietničkim sredinama, modalitetima privlačenja pripadnika manjina za rad u policijskoj službi te modernim pristupima edukaciji policijskih službenika u području ljudskih prava.

Pisane vijesti