Suradnja MUP-a i MORH-a u sklopu stručnog usavršavanja

Pripadnici MUP-a i MORH-a dovršili su petodnevnu obuku „Identifikacija žrtava nakon pronalaska mrtvih tijela kao posljedica događaja s većim brojem žrtava“

U nastavku suradnje stručnog usavršavanja pripadnika MUP-a i MORH-a u području rada na mjestu događaja, Služba kriminalističke tehnike, Uprava kriminalističke policije, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ i Služba za cjeloživotno obrazovanje, Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ dovršili su petodnevnu obuku „Identifikacija žrtava nakon pronalaska mrtvih tijela kao posljedica događaja s većim brojem žrtava“.
 
Terenska obuka je održana od 16. do 21. lipnja 2024. godine, u vojarni ''Josip Jović'' u Udbini.

Ivana Boričević, Marina Plivelić, Megi Kujundžić i Božo Perišić moderatori su vježbi od strane MUP-a koji su zahtjevnim angažmanom proveli obuku i omogućili stjecanje znanja i vještina sudionicima: devetorici policijskih službenika (PU dubrovačko-neretvanske, PU istarske, PU sisačko-moslavačke, PU vukovarsko-srijemske, PU ličko-senjske, PU karlovačke, PU virovitičko-podravske, PU zadarske i PU krapinsko-zagorske) i devetorici djelatnih vojnih osoba (Odjela kriminalističke VP Pukovnije VP i Satnije antiterorističke VP Pukovnije VP).
 
U obuci su bili uključeni i predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Gospić  i Civilne zaštite.
 
U sklopu godišnjeg Plana policijskog obrazovanja za 2024. godinu planirana su tri seminara - rad na mjestu događaja na izdvojenim lokacijama Malog Lošinja, Udbine i Kupara s različitim scenarijima izvedbe vježbi, pojasnila je voditeljica seminara Alma Boršić-Banak.

Suradnja MUP-a i MORH-a se nastavlja kroz ovakve seminare i iduće godine a koje neizostavno polučuju dobru razmjenu iskustva kao i stjecanje vještina svih sudionika edukacije.

Moderatori i sudionici vrlo su zadovoljni rezultatima zajedničkog uvježbavanja opasnih situacija kroz mješovite timove, uspješnost obuke nije izostala obzirom da svi akteri imaju slične zadaće, taktike i procedure postupanja i ovakve realizacije scenarija su više nego korisne jer omogućuju dobru suradnju i koordinaciju na mjestu događaja.

Pisane vijesti