Sudjelovanje policijskih službenika Policijske škole „Josip Jović“ na konferenciji „Osiguravanje kvalitete u obrazovanju“

Cilj konferencije je razmjena iskustava i suradnja predstavnika strukovnih škola, ustanova koje provode obrazovanja odraslih i visokih učilišta

U četvrtak 19. siječnja u Veleučilištu Algebra održana je konferencija „Osiguravanje kvalitete u obrazovanju“, namijenjeno svim  zainteresiranima iz područja osiguravanja kvalitete u obrazovnom sustavu.
Sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i izmjenama iz 2022. godine obaveza je svih strukovnih škola pristupiti provođenju unaprjeđenja kvalitete obrazovanja ustrojavanjem povjerenstva, procesom samovrednovanja i vanjsko vrednovanja kvalitete obrazovanja.
Razvojem novih raznolikih inovativnih metoda učenja i poučavanja, kao i primjenom suvremenih digitalnih alata u nastavi omogućava se fleksibilnost u stvaranju bolje obrazovne ponude i pouzdanost u osiguravanju kvalitete stečenih znanja i vještina.
Istovremeno to je i jedan od ključnih europskih razvojnih prioriteta, tako da na održanoj konferenciji bilo je riječi od kvalitetnog i relevantnog obrazovanja odraslih u Europi (Klara Engels-Pereny iz Europske komisije on line putem se bila uključila u predavanje), Europskog okvira za suradnju u području kvalitete (Melinda Szabo, EQAR), kroz panel raspravu bilo je riječi o osiguravanju kvalitete kod priznavanja i vrednovanja informalnog i neformalnog učenja (sudjelovali su Ivana Pilko Čunčić iz MZO, Mateja Mandić iz ASOO i dr.), do moderiranih radionica posebno za strukovno obrazovanje.
Posebno za obrazovanje odraslih pri čemu je najvažniji benefit za sudionike konferencije razmjena iskustava i suradnja predstavnika strukovnih škola, ustanova koje provode obrazovanja odraslih i visokih učilišta. Pomoćnica načelnika Policijske škole za nastavu Irena Jurišić, voditelj stručnog aktiva Policijskih ovlasti i njihova primjena Davor Kalem, policijski službenici – nastavnici stručnih predmeta Roberta Mijalić Krešić, Josip Pandurević i Nikica Špoljar s navedene konferencije ponijeli su iskustva drugih i uspostavili suradnju s djelatnicima Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osoba, kao i drugih strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih s ciljem unaprjeđenja kvalitete obrazovanja u Policijskoj školi „Josip Jović“, o čemu će biti više riječi na Vijeću policijske škole.

Stranica