Specijalizacija iz protueksplozijske zaštite

Na Policijskoj akademiji danas je započeo sa radom tečaj – Specijalizacija iz protueksplozijske zaštite za 17 policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova i 3 djelatnika Ministarstva obrane RH

Sukladno Planu policijskog obrazovanja Ministarstva unutarnjih poslova za 2021. godinu, u Policijskoj akademiji, vremenu od 3. ožujka do 23. svibnja 2021. godine, održava se Specijalizacija iz protueksplozijske zaštite na kojoj će se osposobiti polaznike za samostalno obavljanje poslova i zadataka iz domene protueksplozijske zaštite i protudiverzijskih pregleda, te načinima postupanja s formacijskim i improviziranim eksplozivnim sredstvima.

Prema Nastavnom planu i programu navedeni Tečaj će se realizirati u trajanju od 613 sati predavanja, od toga 377 sati teorijske i 236 sati praktične nastave.
Nastavnim planom obuhvaćena su područja terorizma, eksplozivnih tvari, minsko eksplozivnih sredstava, streljiva, topničkih, zrakoplovnih i mornaričkih sredstava, osnove KBRN oružja, specijalnih upaljača i mina iznenađenja, improviziranih eksplozivnih naprava, protueksplozijske opreme i uređaja, mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, prve pomoći, komunikacijske kulture i upravljanja stresom, topografije, skladištenja i prijevoza eksplozivnih sredstava i očevida eksplozija.
Program obuhvaća i vrlo velik broj praktičnih vježbi sa vježbovnim, ali i bojevim sredstvima, čime se simuliraju i stvaraju stvarni uvjeti rada djelatnika na terenu. Isto tako, program je oplemenjen stručnim posjetima i studijskim boravcima u institucijama koje se profesionalno bave aktivnostima koje su usko vezane uz rad i djelovanje službenika protueksplozijske zaštite.
 
Polaznicima Tečaja dostupne su sve informacije vezane za Tečaj, od nastavnih sadržaja, rasporeda predavanja i ispita , obavijesti, materijala i literature predavanja na sustavu e-obrazovanje (https://e-obrazovanje.fkz.hr/).
 
Svečanom otvaranju prisustvovali su Tomislav Vukoja, voditelj Protueksplozijske službe Uprave policije, Maja Caktaš iz Uprave za granicu, Službe aerodromske i pomorske policije, Miroslav Pejkić, voditelj poslova za protudiverzijsku zaštitu, Službe za osiguranje i zaštitu štićenih objekata Uprave za posebne poslove sigurnosti, Boženko Đevojić, voditelj službe za izobrazbu Ministarstva obrane RH, te Ilija Jakić, voditelj Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju, koji su se prigodno obratili polaznicima, upoznali polaznike Tečaja sa trenutnom epidemiološkom situacijom i mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i podržali ih u naporima za stjecanje znanja i vještina koji su potrebni za obavljanje poslova protueksplozijske zaštite.
 
Nakon urednog pohađanja nastave i sudjelovanja u svim aktivnostima predviđenim u programu Tečaja, te uspješnog polaganja završnog ispita pred Povjerenstvom, polaznici će steći odgovarajuće kompetencije koje su nužne za obavljanje poslova protueksplozijske zaštite.

Pisane vijesti