Seminar u suradnji s bavarskom policijom o osiguranju javnih okupljanja

Slika topvijesti/lipanj/Seminar-JR1web.jpg

Uprava policije i Policijska akademija u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel iz Bavarske organizira seminar na temu „Planiranje i provođenje osiguranja javnih okupljanja“ koji se ovih dana provodi na Policijskoj akademiji...

Uprava policije i Policijska akademija u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel iz Bavarske organizira seminar na temu „Planiranje i provođenje osiguranja javnih okupljanja“ koji se ovih dana provodi na Policijskoj akademiji, a na kojem u svojstvu predavača sudjeluje viši policijski savjetnik Heinz Preismann, voditelj linije rada policijskog postupanja pri Upravi bavarske interventne policije.

Na seminaru sudjeluju načelnici Odjela za javni red iz svih policijskih uprava u RH, predstavnici Uprave policije i Zapovjedništva interventne policije MUP-a RH.

Teme Seminara su: zakonska osnova za prijavljivanje održavanja javnih okupljanja te obveze organizatora, prezentacija rada i ustroj bavarske interventne policije, ustroj bavarskih interventnih jedinica i posebne zadaće, planiranje osiguranja javnog okupljanja procijenjenog kao sigurnosno visoko rizičnog, postupanja sa nasilnički raspoloženim sudionicima okupljanja, te prikaz video zapisa i primjer nekih osiguranja javnih okupljanja u Saveznoj Republici Njemačkoj.Stranica