Seminar „Primjena Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana“ održan u Kuparima

Obuka policijskih službenika za poslove vezane uz nabavu i posjedovanje oružja

Seminar „Primjena Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana“ započeo je u utorak, 09. srpnja, u prostorijama Smještanog centra granične policije „Mladost“ u Kuparima za 15 službenika upravnih poslova iz Policijskih uprava koji provode registraciju oružja građana.
 
Predviđeno vrijeme trajanje seminara i edukacije je tri radna dana u različitim terminima za službenike s upravnih poslova - upravne referente, više upravne referene i samostalne upravne referente.
 
Otvorenju seminara su prisustvovali načelnik Sektora za upravne poslove i državljanstvo, Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove Zdravko Modrušan, voditeljica Odjela za poslove oružja Nataša Prišlin i nadzornik za unutarnje poslove u Odjelu za poslove oružja Dinko Ljubić, koji su upoznali polaznike s ciljem edukacije i naglasili važnost navedenog seminara.

Cilj ovog seminara je educirati službenike koji obavljaju poslove vezane uz nabavu i posjedovanje oružja, na koji način da ubrzaju i pojednostave postupak izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja građanima, sukladno zakonskim propisima, kao i ujednačavanje svih postupaka i radnji po policijskim upravama.
 
Nakon završenog seminara i sudjelovanja u svim aktivnostima predviđenim u programu, službenici će steći odgovarajuća znanja i kompetencije koje su nužne za obavljanje registracije oružja građana.


Stranica