SEMINAR O SUZBIJANJU DJEČJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU

Na Policijskoj akademiji u četvrtak, 21. listopada održana je konferencija za novinare povodom završetka četverodnevnog seminara o suzbijanju dječje pornografije na Internetu. Seminar, koji se na Policijskoj akademiji održavao od 18. do 21. listopada, organizirali su Međunarodni centar za nestalu i zlostavljanu djecu (ICMEC), Interpol, Ravnateljstvo policije i Policijska akademija, a sponzor cijelog događanja bila je tvrtka Microsoft. Cilj programa obuke o kompjutorskom kriminalitetu protiv djece bio je pružiti obuku za stotinjak policijskih istražitelja iz desetak zemalja svijeta. Osim u Hrvatskoj, zasad smo održali seminare u Francuskoj, Južnoj Americi i južnoj Africi, a uskoro odlazimo u Hong Kong, rekao je Ruben Rodriguez, direktor ICMEC-a, dodavši kako je ovaj seminar bio idealna prilika za izmjenu kolektivnog znanja s hrvatskim kolegama, koji su svjesni sve veće važnosti ovog rastućeg problema u svijetu. Predstavnik Interpola,John Stamnes istaknuo je kako je trenutno jedan od najučestalijih međunarodnih oblika kriminala upravo distribucija fotografija porno sadržaja putem Interneta. Stoga su sve zemlje članice, njih 182, aktivno uključene u rješavanje ovog problema. Važnost borbe protiv dječje pornografije u trenucima sve šireg utjecaja Interneta shvatila je i međunarodna korporacija Microsoft, koja diljem svijeta podupire ovakve programe. Izuzetno nam je zadovoljstvo podržati Interpol, ICMEC i MUP u naporima da podignu javnu svijest i prošire resurse raspoložive u istraživanju tih zločina, također, za potpuni uspjeh u borbi za sigurnim on-line okruženjem potrebna je suradnja svih interesnih skupina, napomenuo je Davor Majetić, direktor Microsofta Hrvatska. Prvi slučaj dječje pornografije na Internetu u Hrvatskoj je zabilježen 1996. godine, a do kraja 2003. godine zabilježeno je stotinjak slučajeva u kojima su osobe posjedovale ili distribuirale pornografske sadržaje. Hrvatska je među prvim zemljama potpisnicama Konvencije o kibernetičkom kriminalu, koja je stupila na snagu 1. srpnja ove godine, rekao je Ognjen Haramina iz Uprave kriminalističke policije MUP-a RH, istaknuvši kako smo i jedna od rijetkih zemalja, koje su Konvenciju stavile u upotrebu. No, nastavio je Haramina, još uvijek postoje neke prepreke u njezinoj potpunoj primjeni, jer je potrebno donijeti i adekvatna zakonska rješenja. U borbi protiv zlouporabe djece putem Interneta, iznimno je važno globalno dijeliti praktična znanja stečena na tom polju, a to se može postići jedino na način da "policija podučava policiju", složili su se na kraju konferencije predstavnici organizatora seminara.

Na Policijskoj akademiji u četvrtak, 21. listopada održana je konferencija za novinare povodom završetka četverodnevnog seminara o suzbijanju dječje pornografije na Internetu. Seminar, koji se na Policijskoj akademiji održavao od 18. do 21. listopada, organizirali su Međunarodni centar za nestalu i zlostavljanu djecu (ICMEC), Interpol, Ravnateljstvo policije i Policijska akademija, a sponzor cijelog događanja bila je tvrtka Microsoft. Cilj programa obuke o kompjutorskom kriminalitetu protiv djece bio je pružiti obuku za stotinjak policijskih istražitelja iz desetak zemalja svijeta. Osim u Hrvatskoj, zasad smo održali seminare u Francuskoj, Južnoj Americi i južnoj Africi, a uskoro odlazimo u Hong Kong, rekao je Ruben Rodriguez, direktor ICMEC-a, dodavši kako je ovaj seminar bio idealna prilika za izmjenu kolektivnog znanja s hrvatskim kolegama, koji su svjesni sve veće važnosti ovog rastućeg problema u svijetu.

Predstavnik Interpola,John Stamnes istaknuo je kako je trenutno jedan od najučestalijih međunarodnih oblika kriminala upravo distribucija fotografija porno sadržaja putem Interneta. Stoga su sve zemlje članice, njih 182, aktivno uključene u rješavanje ovog problema.

Važnost borbe protiv dječje pornografije u trenucima sve šireg utjecaja Interneta shvatila je i međunarodna korporacija Microsoft, koja diljem svijeta podupire ovakve programe. Izuzetno nam je zadovoljstvo podržati Interpol, ICMEC i MUP u naporima da podignu javnu svijest i prošire resurse raspoložive u istraživanju tih zločina, također, za potpuni uspjeh u borbi za sigurnim on-line okruženjem potrebna je suradnja svih interesnih skupina, napomenuo je Davor Majetić, direktor Microsofta Hrvatska.

Prvi slučaj dječje pornografije na Internetu u Hrvatskoj je zabilježen 1996. godine, a do kraja 2003. godine zabilježeno je stotinjak slučajeva u kojima su osobe posjedovale ili distribuirale pornografske sadržaje. Hrvatska je među prvim zemljama potpisnicama Konvencije o kibernetičkom kriminalu, koja je stupila na snagu 1. srpnja ove godine, rekao je Ognjen Haramina iz Uprave kriminalističke policije MUP-a RH, istaknuvši kako smo i jedna od rijetkih zemalja, koje su Konvenciju stavile u upotrebu. No, nastavio je Haramina, još uvijek postoje neke prepreke u njezinoj potpunoj primjeni, jer je potrebno donijeti i adekvatna zakonska rješenja.

U borbi protiv zlouporabe djece putem Interneta, iznimno je važno globalno dijeliti praktična znanja stečena na tom polju, a to se može postići jedino na način da "policija podučava policiju", složili su se na kraju konferencije predstavnici organizatora seminara.

Stranica