Rukovođenje u situacijama visokog rizika

Naglasak obuke provedene u suradnji Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ i Zapovjedništva za intervencije bio je na osvještavanju potrebe poštivanja ljudskih prava svih osoba kroz zakonito postupanje, ali i primjeni raznih psiholoških tehnika za sagledavanje i prilagodbu u takvim situacijama

Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ i tijekom 2023. godine nastavlja praksu dobre suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama u sklopu koje se razvijaju obuke usmjerene na potrebe policijskih službenika na terenu.
Tako je u suradnji sa Zapovjedništvom za intervencije Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ izradila kurikulum obuke za rukovoditelje svih razina u jedinicama interventne policije imajući na umu zahtjevne poslove u kojima je angažirana interventna policija, a posebno događaje u kojima prijeti narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu. Svrha je obuke ciljanim temama osvježiti znanje službenika, ali im i pružiti određene alate koji olakšaju postupanje prema većem broju ljudi, u kojem vrlo često može doći do eskalacije događaja.

Otvorenju prve u nizu ovakve vrste obuka sudjelovali su Mirjana Abramović, zamjenica načelnika Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, Darko Car, načelnik PU karlovačke i zapovjednik Jedinice interventne policije PU karlovačke Ivan Hodak. Zamjenica Abramović i načelnik Car složili su se kako je kontinuirano obučavanje policijskih službenika ključno te su pozdravili prilagođavanje obuka temama koje su bitne za svakodnevni rad policijskih službenika na terenu. Zamjenica Abramović naglasila je i važnost  suradnje ustrojstvenih jedinica, prije svega na detektiranju određenih izazova i potreba policijskih službenika te ulaganju napora kako bi im se pružila maksimalna potpora i kako bi se svi izazovi rješavali u njihovu korist. Dodala je kako pritom bitan dio rješenja čine obuke prilagođene ciljnoj skupini te je pohvalila održavanje prve obuke u Jedinici interventne policije u Malom Erjavcu, koja je sa zapovjednikom Hodakom uložila dosta napora u infrastrukturu. Uz smještajne kapacitete i sportske sadržaje, njihov obučni centar ima sve elemente potrebne za kvalitetno provođenje obuka, što su i dokazali ugošćujući policijske službenike iz drugih zemalja.

Obuka za rukovoditelje u interventnim jedinicama tijekom dva dana obrađuje teme specifične za situacije postupanja kod narušavanja javnog reda i mira u većem opsegu. Pritom je naglasak stavljen na poštivanje ljudskih prava svih osoba prema kojima se u takvim rizičnim situacijama postupa, čime se nastoji podići svijest policijskih službenika o njihovoj ulozi u zaštiti i promicanju ljudskih prava. Kroz obuku su obrađene i teme zakonitosti uporabe sredstava prisile, kroz nacionalno i europsko zakonodavstvo, i to na temelju presuda Europskog suda za ljudska prava u situacijama prekoračenja uporabe sile, kako bi se takve situacije izbjegle u budućim postupanjima. Jedna od bitnih tema obuke jest i rukovođenje u situacijama u kojima prijeti narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, s naglaskom na zakonitost postupanja u poduzimanju mjera i radnji kojima se takva zahtjevna situacija pokušava što prije staviti pod kontrolu. U situacijama narušavanja javnog reda i mira u većem opsegu vrlo je bitan i psihološki aspekt, kako policijskih službenika tako i osoba prema kojima postupaju, te je navedena tema također obrađena u sklopu ove obuke. Naglasak je na komunikaciji i komunikacijskim vještinama, koje su neophodne u situacijama s elementima eskalacije, te su policijski službenici imali prigodu doznati kako svojim stavom, kontrolom emocija i stresa što bolje i profesionalnije postupiti.

Obuku za 24 polaznika PU karlovačke, sisačko-moslavačke, krapinsko-zagorske, varaždinske, međimurske i koprivničko križevačke vodili su Martina Grdinić i psihologinja Lana Kulenović s Policijske akademije te policijski službenik Dean Čadonić iz Zapovjedništva za intervencije, koji je polaznicima prenio velik dio svog dugogodišnjeg iskustva u Interventnoj jedinici policije PU zagrebačke upravo u rukovođenju u situacijama u kojima prijeti narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu.

Ova obuka dodatan je alat koji pruža rukovoditeljima interventnih jedinica na terenu priliku za osvježavanje postojećeg znanja i vještina, ali i mogućnost da kroz neke nove teme steknu dodatna znanja i vještine koje im mogu olakšati postupanje u situacijama visokog rizika – uz naglasak na osvještavanje potrebe poštivanja ljudskih prava svih osoba kroz zakonito postupanje, ali i primjenu raznih psiholoških tehnika za sagledavanje i prilagodbu u takvim situacijama.

Pisane vijesti