Realizacija Programa stručne prakse polaznika Policijske škole

 • Slika /02_vijesti/2019/05/praksa/3.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Čak 29 posto nastavnog programa Tečaja realizirano je kroz stručnu praksu

Tijekom školske godine 2018./2019. polaznice i polaznici P14 od 2. prosinca 2018. sudjeluju u Programu stručne prakse koja završava 16. lipnja 2019. godine.
 
Cilj Programa stručne prakse

Cilj Programa bio je polaznike i polaznice postupno usmjeriti i uputiti ih kako pravilno primijeniti znanja i vještine stečene tijekom realizacije nastavnog programa u Policijskoj školi. Svaki razredni odjel odradio je tijekom Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka između osam i devet tjedana prakse. Drugim riječima, oko 71 posto nastavnog programa Tečaja realizirano je kroz obrazovanje u prostorima Policijske škole „Josip Jović“, a 29 posto bit će realizirano kroz stručnu praksu.
Zahvaljujući stručnoj praksi upoznali su se s poslovima temeljne i prometne policije te s poslovima granične policije.
Nadalje, svoju stručnu praksu realizirali su i tijekom vikenda te božićnih i novogodišnjih blagdana u policijskim upravama, odnosno, policijskim postajama po mjestu prebivališta.
Realizacijom stručne prakse u svojoj sredini uvelike su pridonosili promidžbi Policijske škole, a svojom nazočnošću u odori hrvatskoga policajca poticali su kolegice i kolege u svojoj sredini da se prijave na natječaj kako bi upisali i završili Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/ka u sljedećoj školskoj godini.
Radne zadatke polaznici i polaznice obavljali su poštujući profesionalne i etičke norme policijske službe te štiteći zakonom predviđena ljudska prava i slobode građana.
Njihov rad pri tome je praćen i evaluiran kako bi se omogućio napredak pojedinca te razvoj njegovih vještina, odnosno, kako bi u punom smislu riječi ostvarili svoj potencijal sukladno svojim mogućnostima.
Organizacija smještaja i prehrane
Polaznicima i polaznicama tijekom prakse organiziran je smještaj i prehrana u Policijskog akademiji za vrijeme prakse u PU zagrebačkoj.
Tijekom prakse u Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj bili su smješteni u Smještajno obučnom centru „Spačva“, a u PU ličko-senjskoj tijekom prakse su polaznici i polaznice bili smješteni u lokalnom hotelu. Za vrijeme prakse u PU istarskoj smještaj im je bio organiziran u Uslužno jedinici „Valbandon“.
 
Organizacija i sadržaj stručne prakse
 
Program stručne prakse odvijao se u četiri ciklusa od po sedam tjedana, obuhvaćao je svih dvadeset osam razrednih odjela, a bio je organiziran u dva dijela. Prvi dio se odnosio na rad u policijskim postajama temeljne policije te na policijskim poslovima i ovlastima iz djelokruga rada temeljne i prometne policije, dok se drugi dio odnosio na rad u policijskim postajama granične policije, na policijskim poslovima i ovlastima  iz djelokruga rada granične policije.
Prva cjelina programa je obuhvaćala upoznavanje s ustrojem, funkcioniranjem i djelokrugom rada policijske postaje, a druga se odnosila na praktičan rad na poslovima temeljne, prometne i granične policije.
Provedba Programa stručne prakse odvijala se pod nadzorom voditelja obrazovnih skupina, nastavnika i mentora koji su svakodnevno provjeravali njihovo znanje i davali im praktične savjete. Posebice je mentor osobnim primjerom na njih odgojno djelovao.
Zadatak mentora bio je skrenuti im pozornost na uočene nedostatke pri njihovu obavljanju službenih zadataka te im pomoći ispraviti pogreške. On je svakodnevno u Dnevniku stručne prakse evaluirao rad polaznika, odnosno, polaznice, dajući pismeno mišljenje o njihovoj motiviranosti,  ponašanju, izgledu i ophođenju
Naime, za vrijeme stručne prakse polaznice i polaznici morali su se pridržavati pravila ponašanja, izgleda i ophođenja kakvi se propisuj pravnim aktima Ministarstva unutarnjih poslova. Isto tako, trebali su prihvaćati savjete mentora i usvojiti metode rada koje on koristi na radnom mjestu. I konačno, trebali su voditi Dnevnik stručne prakse.
Voditelji Policijske škole „Josip Jović“ imali su stoga dobar uvid u to kako se i koliko uspješno realizira stručna praksa u policijskim upravama i postajama. Treba naglasiti kako su se mentori gotovo svakodnevno vrlo pohvalno izražavali o spremnosti polaznika i polaznica da usvajaju znanja i policijske vještine te općenito, o njihovom odnosu prema građanima i odnosu prema radnim zadacima.
Posebice su vrijednu potporu pružali mentorima tijekom obavljanja poslova prometne i granične policije, zbog čega su ih više puta i skupno i pojedinačno pohvalili sami mentori, ali i rukovoditelji ustrojstvenih jedinica.
Profesionalnost, stručnost, odlučnost i humanost koju su ti naši polaznici na praksi pokazali tijekom postupanja čini ih, prema riječima kolega iz policijskih postaja, dostojnim svake pohvale.

Stranica