Radionica za policijske službenike i pravosudne dužnosnike - Nasilje u obitelji

U Smještajno-obučnom centru granične policije, PGP-a Trilj započela je Radionica za policijske službenike i pravosudne dužnosnike o odredbama domaćeg i europskog zakonodavstva usmjerenih na suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji.  

Policijska akademija u suradnji s Pravosudnom akademijom, sukladno mjeri 2. Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. - 2022., a temeljem Plana policijskog obrazovanja te Odluke glavnog ravnatelja policije od 2018.  godine organizira dvodnevne stručne radionice za pravosudne dužnosnike i policiju o odredbama domaćeg i europskog zakonodavstva usmjerenih na suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji i odredbama Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
 
Radionice  se realiziraju u ukupnom trajanju od 14 nastavnih sati tijekom dva dana, kroz 7 sati teoretske nastave i 7 sati vježbi, a obuhvaćaju novine u europskoj i domaćoj zakonskoj regulativi iz područja nasilja u obitelji  (Konvencija VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (SL L 315, 14. 11. 2012.), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o kaznenom postupku, Kazneni zakon, Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve) te vježbe postupanja policije, državnog odvjetništva i sudova u konkretnim predmetima nasilja u obitelji.
 
Po završetku radionica polaznici stječu sljedeće kompetencije:
-           poznavanje novina u domaćoj i europskoj zakonskoj regulativi iz područja nasilja u obitelji i njihova primjena
-           prepoznavanje i razumijevanje modaliteta, intenziteta i posljedica nasilja u obitelji te poduzimanje mjera za njegovo sprječavanje u okviru svojih ovlasti
-           planiranje, pripremanje i provođenje kriminalističkih istraživanja te uspješno vođenje kaznenih i prekršajnih postupaka u području nasilja u obitelji
-           prepoznavanje i utvrđivanje rizičnih faktora, donošenje procjena i upravljanje rizikom u predmetima nasilja u obitelji
-           prepoznavanje potreba žrtve za posebnim mjerama zaštite, donošenje pojedinačnih procjena potreba žrtve te predlaganje i provođenje posebnih mjera zaštite
-           ostvarivanje suradnje, kako između policije, državnog odvjetništva i sudova, tako i sa svim drugim tijelima, institucijama i organizacijama, koje se bave zaštitom žrtava nasilja u obitelji i pomoći počiniteljima u korekciji njihovog ponašanja.
 
Uz državne odvjetnike, suce kaznenih i prekršajnih sudova, sudske savjetnike te službenike za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima, sudionici ovih radionica su policijski službenici - pomoćnici načelnika za poslove temeljne policije i policijski službenici za mladež iz policijskih postaja i policijskih uprava. 
 
Obzirom da se radi o edukaciji svih sudionika predkaznenog i kaznenog postupka, za voditeljice radionica odabrane su eminentne stručnjakinje u području sprječavanja i borbe protiv nasilja u obitelji - sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske - Kristina Gašparac Orlić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu - Albina Tisanić, sutkinja kaznenog odjela Općinskog suda Splitu - Ivana Bilušić te policijska službenica Odjela za maloljetničku delinkvenciju policijske uprave splitsko-dalmatinske – Jelena Odrljin.
 
Dana 15. listopada 2020. godine započela je radionica koja se na regionalnom principu provodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, Smještajno-obučnom centru granične policije, PGP Trilj, a koju će pohađati sveukupno 20 polaznika, 13 policijskih službenika i 7 pravosudnih dužnosnika sa područja dubrovačko-neretvanske, splitsko-dalmatinske, šibensko-kninske i zadarske županije.
           
Radionica će se provesti uz poštivanje odluka Nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz epidemiološke mjere u cilju sprečavanja i prevencije širenja zaraze virusom SARS-COV-2 (COVID-19).
 
Radionicu je otvorio pomoćnik voditelja Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju, Policijske akademije, gospodin Ivko Gavranić, a sudionike je uvodno pozdravila pomoćnica ministra pravosuđa i uprave, gospođa Vedrana Šimundža-Nikolić.
U svom obraćanju gospođa Šimundža-Nikolić istaknula je važnost provođenja edukacija na temu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, posebice onih međuresornih, provođenjem kojih, pravosudni dužnosnici i policijski službenici razmjenjuju iskustava i  postavljaju temelje standarda postupanja i umrežavanja nadležnih tijela.
 
 

Pisane vijesti | Kaznena djela i zakon