​Program „Partnerstvo za obrazovanje“

Sastanak čelnika kriminalističke policije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije

Program „Partnerstvo za obrazovanje“, kontinuirano se provodi od 2013. godine. Razmjenom znanja, iskustva i najboljih praksi osnažuje se regionalna suradnja tijela za provedbu zakona, prvenstveno policije. Tijekom jedanaest godina provedbe, 60 edukativnih modula bilo je posvećeno najsloženijim oblicima kriminaliteta. Izbor tema rezultat je permanentne suradnje Veleposlanstva SAD-a u RH i ICITAP ureda Hrvatska s Upravom kriminalističke policije i Policijskom akademijom „Prvi hrvatski redarstvenik“ te ICITAP ureda i policija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Teme modula kreiraju se na osnovu iskazanih potreba svih sudionika programa, a izlagači su američki i hrvatski stručnjaci za pojedina tematska područja, gdje hrvatsko iskustvo kao članice Europske unije, ima važnu savjetodavnu i usmjeriteljsku ulogu.

Svake tri godine Veleposlanstvo SAD-a u RH i Ured ICITAP-a Hrvatska organiziraju sastanak čelnika kriminalističke policije u regiji kako bi se neposredno utvrdili učinci Programa i usmjerila daljnja provedba. Ovogodišnji sastanak održan je u Splitu, 6. i 7. lipnja, u formi okruglog stola.

Krijumčarenje droga, migranata i korupcija, te cyber kriminalitet i nadalje su najveći problem svih zemalja u regiji. Kaznena djela protiv okoliša, u svim se zemljama regije, prepoznaju kao novi pojavni oblici organiziranog kriminaliteta (posebno nezakonite pošiljke otpadom te ugrožavanje okoliša otpadom). Neovisno o različitim pristupima i zakonskim rješenjima, financijske istrage i oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi, također su izazov koji se na sličan način reflektira u svim državama. Manje-više sve zemlje regije formalno komuniciraju istim kanalima: putem jedinica za međunarodnu suradnju (Interpol, Europol, S.I.Re.N.E uredi) ili putem sporazuma o bilateralnoj suradnji, policijskih časnika za vezu, nacionalnih kontakt točaka za pojedina specijalizirana područja, aktivnim članstvom u brojnim europskim i svjetskim organizacijama itd.

Rezultat navedenog te konstantnih edukacija, na nacionalnom, regionalnom, europskom i svjetskom nivou, su brojne uspješne zajedničke operativne akcije. Profesionalizam, entuzijazam, povjerenje, međusobna pomoć, otvoreni dijalog i promptna razmjena informacija svakako će dati doprinos boljoj i uspješnijoj suradnji u budućnosti. 

Stranica