Priručnik Damira Stolnika i Hrvoja Marića Osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja

Priručnik je namijenjen građanima koji se pripremaju za polaganje ispita o osposobljenosti za pravilnu uporabu vatrenog oružja, ali i predavačima koji provode osposobljavanje građana te svima koji žele obnoviti i proširiti svoja znanja  

Novo izdanje izdavačke djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova hvalevrijedan je priručnik Osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja. Autori  su dugogodišnji instruktori za vještinu gađanja u Policijskoj akademiji, Damir Stolnik i Hrvoje Marić.
 
Priručnik je ponajprije namijenjen građanima koji se pripremaju za polaganje ispita o osposobljenosti za pravilnu uporabu vatrenog oružja pred ispitnim povjerenstvom policijske uprave ili Policijske akademije.
Preporučuje se također i predavačima koji provode osposobljavanje građana te svima onima koji žele obnoviti i proširiti svoja znanja vezana za sigurnu i pravilnu uporabu vatrenog oružja. Jedan od recenzenata ističe kako priručnik može poslužiti i svim uniformiranim sustavima te brojnim klubovima koji se bave osposobljavanjem i natjecanjima vezanim uz uporabu vatrenog oružja.
 
Osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja sadržajno slijedi program Pravilnika kroz dvije programske cjeline. U prvoj programskoj cjelini obrađuju se osnovne odredbe Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i zakonski uvjeti za uporabu vatrenog oružja. U drugoj programskoj cjelini obrađuju se teme vezane za sigurnost prilikom rukovanja i gađanja vatrenim oružjem, kratko i dugo vatreno oružje, streljivo za vatreno oružje, održavanje vatrenog oružja, osnove vještine gađanja, praktične vježbe u rukovanju vatrenim oružjem te gađanje kratkim i/ili dugim vatrenim oružjem.
 
Vatreno oružje potencijalno je opasno i ukoliko se njime nepravilno i nesavjesno rukuje, može izazvati ozbiljne posljedice u vidu materijalne štete, ranjavanja ili smrtnog stradavanja osoba. Svaka uporaba vatrenog oružja prema osobama, bez obzira na to je li bila namjerna ili nenamjerna, predstavlja najgrublji oblik zadiranja u temeljna ljudska prava. Stoga svi vlasnici i korisnici vatrenog oružja trebaju biti upoznati s vrijedećim pravnim propisima i osposobljeni za sigurno i pravilno rukovanje vatrenim oružjem.
 
U Republici Hrvatskoj osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja obavljaju policijske uprave prema mjestu prebivališta građana, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova te ustanove i druge pravne osobe koje za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.
Nakon završetka osposobljavanja građani pristupaju polaganju ispita o osposobljenosti za pravilnu uporabu vatrenog oružja pred ispitnim povjerenstvom policijske uprave prema mjestu prebivališta ili pred ispitnim povjerenstvom Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova.
Ispit se sastoji od usmene i praktične provjere znanja te provedbe ocjenskog gađanja. O položenom ispitu o osposobljenosti građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja izdaje se uvjerenje.
 
Recenzenti ovog izdanja su profesori Visoke policijske škole, dr. sc. Damir Brnetić i dr. sc. Marijan Jozić.
Recenzent dr. sc. Damir Brnetić posebno je istaknuo vrijednost priručnika „što na jednome mjestu sabire normativnu i praktičnu komponentu. Riječ je o prikazu aktualnog hrvatskog zakonodavstva usklađenog s Direktivama Vijeća Europe o kontroli nabavljanja i držanja oružja, kojemu su dodane pregledne i lako shvatljive praktične upute o pridržavanju mjera sigurnosti i postupanju s vatrenim oružjem“.
Drugi recenzent dr. sc. Marijan Jozić ističe preglednost i stručnost priručnika koji „na jednome mjestu objedinjuje cjelokupnu problematiku vezanu uz uporabu vatrenog oružja. Kvalitetnim, suvremenim, metodički prihvatljivim i visoko edukativnim pristupom vodi se čitatelja kroz sadržaj priručnika na način koji poštuje načelo postupnosti - od osnovnih do naprednih situacijskih primjera vezanih uz rukovanje kratkim i dugim vatrenim oružjem, vještinama gađanja i praktičnim vježbama u rukovanju vatrenim oružjem.“
 
Knjiga se može kupiti u Knjižnično-informacijskom centru na Policijskoj akademiji ili internetskim bankarstvom po cijeni od 40 kuna.

Potrebno je navesti:
  • IBAN Državnog proračuna: HR1210010051863000160, model: HR63, poziv na broj: 7005-713-22365
  • opis plaćanja: naziv knjige
  • potvrdu o uplati dostaviti na e-adresu: sluzba.rpo-nkd@mup.hr ili faks +385 1 24 26 419.
Po primitku uplate knjigu dostavljamo na Vašu adresu.
Za dodatne informacije možete nazvati: +385 1 2426 404.

Pisane vijesti