Predavanje o ulozi Županijskog centra 112 i Operativnog centra civilne zaštite

Polaznici/ce Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba P 18 Policijske škole „Josip Jović“ upoznati sa ulogom Županijskog centra 112 i Operativnog centra civilne zaštite kod aktiviranja žurnih službi i operativnih snaga sustava Civilne zaštite  

Polaznici/ce Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba P 18 u vremenskom razdoblju od 22. veljače 2023. do 24. veljače 2023. godine, sukladno ranije planiranim Okvirnom godišnjem planu i programu rada šk. god. 2022./2023. upoznati su o ulozi Županijskog centra 112 i Operativnog centra civilne zaštite kod aktiviranja žurnih službi i operativnih snaga Sustava civilne zaštite, od strane g. Roka Baotića, načelnika Operativnog centra civilne zaštite i g. Marijana Bajta, voditelja Službe za propise i razvoj kompetencija u Sektoru 112, Ravnateljstva civilne zaštite.
Svrha navedene aktivnosti je kroz zajedničku suradnju Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, Policijske škole „Josip Jović“ i Ravnateljstva civilne zaštite buduće policajce/policajke upoznati sa ulogom, sustavom, područjem djelovanja Ravnateljstva civilne zaštite i aktiviranje žurnih službi i operativnih snaga Stava civilne zaštite, uz povezivanje sa stvarnim događajima, kroz koje ih je u predavanju vodio načelnik Operativnog centra civilne zaštite g. Roko Baotić.  
Kako je nedavno obilježen 11. veljače - Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, g. Marijan Bajt upoznao je nazočne polaznice i polaznike o normativnim i organizacijskim aspektom, zatim da je 112 broj za hitne službe u državama članicama Europske unije, a u Republici Hrvatskoj uveden je u operativnu funkciju 11. veljače 2005. godine. O Sustavu upozoravanja javnosti i e-pozivu, bilo je riječi tijekom upoznavanja nazočnih od strane g. Marijana Bajta, kao i o Direktivi Europske unije kojim se nalaže pristup hitnim službama za krajnje korisnike osobama s invaliditetom kako bi bio jednak onom za druge krajnje korisnike. Isto tako, skrenuta je pozornost na način korištenja Jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u odnosu na druge nacionalne hitne brojeve (192 i dr.).
Polaznica odjela 1 P 18 gđa Nikolina Pavić Međaković u svojem osvrtu na provedenu prezentaciju navela je kako je 22. veljače 2023. godine Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ ugostila goste predavače iz Ravnateljstva civilne zaštite, cilj izlaganje bio je pojasniti polaznicima na koji način funkcionira civilna zaštita, koje su zadaće i kojim poslovima se bave. Najveći naglasak stavljen je na način rada i funkcioniranje Sektora 112 o čemu je održano izlaganje. Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj koristi se paralelno sa drugim nacionalnim hitnim brojevima (192, 193, 194 i dr.). Svaka županija ima svoj županijski centar 112. U Republici Hrvatskoj 89% građana bi u hitnoj situaciji nazvalo broj 112. Za ovu godinu najavljeno je aktiviranje Sustava za rano upravljanje krizama koji bi funkcionirao na način da građane obavijesti putem SMS-a. Prezentirane su poveznice između pojedinih poslova koje obavlja policija, a također pripadaju i spektru djelatnosti kojima se bavi civilna zaštita. Iako je rad civilne zaštite najviše došao do izražaja za vrijeme pandemije, ovim izlaganjem polaznicima se prezentirao širok spektar djelovanja civilne zaštite u svim kriznim situacijama koje prijete civilnom stanovništvu.
Polaznik odjela 17 P 18 g. Darijan Vilić u svojem osvrtu na održano predavanje gosta predavača iz Ravnateljstva civilne zaštite, zabilježio je organizacijsku shemu sektora u Ravnateljstvu civilne zaštite, zatim što sve pripada u nadležnost Operativnog centra civilne zaštite, a djelatnici primaju obavijesti na pet stranih jezika. Osvrnuo se na poslove koji spadaju u rad civilne zaštite  kao što su radiološka i nuklearna sigurnost te Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova.
Upoznavanje sa ulogom 112 i Ravnateljstva civilne zaštite odvijalo se uoči 1. ožujka –Međunarodnog dana civilne zaštite, kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1990. godine proglasila taj datum kao podsjetnik na dan kada je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi s radom započela 1972. godine i Odlukom Vlade Republike Hrvatske istog dana obilježava se Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.
Kroz navedenu edukaciju postignuta je svrha upoznavanja budućih policajaca/policajki sa ustrojem i radom Ravnateljstva civilne zaštite, a naročito sa djelokrugom rada Sektora 112 i Operativnog centra Civilne zaštite, jer Ravnateljstvo civilne zaštite u izvanrednim događajima koordinira radom sa žurnim službama i operativnim snagama Sustava civilne zaštite.
 

Stranica