Posjet izaslanstva Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova iz Mostara

Zacrtani planovi za intenziviranje suradnje dviju ustanova za policijsko obrazovanje 

Od 7. do 9. ožujka 2023. na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“ boravilo je izaslanstvo Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (AEPTM) Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje su činili ravnatelj Marko Vujević te Dunja Galić, načelnica Odjela za potporu Ureda ravnatelja i Jelena Pupić, voditeljica Odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove.

Riječ je o uzvratnom susretu, dogovorenom kako bi se precizirala daljnja suradnja dviju ustanova za policijsko obrazovanje. S Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, koja je u Bosni i Hercegovini zadužena za obučavanje policije na državnoj razini, Policijska akademija dosad je uspješno surađivala u provođenju obuka u sklopu projekta „Zajednički napori u jačanju kapaciteta": Zaštita granice uz poštovanje ljudskih prava“, u kojima koordinacijom AEPTM-a redovito sudjeluju policijski službenici granične policije BiH.

Agencija je također jedan od partnera Policijskoj akademiji – uz Policijsku školu u Slupsku i Litavsku policijsku školu – na projektu koji planira prijaviti u sklopu ključne aktivnosti 2, suradničko partnerstvo programa Erasmus+.

„Suradnja s Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova iznimno nam je važna i odlučni smo je dodatno unaprijediti“, istaknuo je načelnik Policijske akademije Josip Ćelić na početku bilateralnog sastanka, na kojem su voditelji ustrojstvenih jedinica Policijske akademije predstavili rad svojih službi.

Gosti su posebno zanimanje pokazali za programe stručnih usavršavanja i osposobljavanja koje provodi Služba za cjeloživotno obrazovanje te su zamolili popis edukacija koje provodi kako bi ih mogli prezentirati svojim nastavnicima i eventualno se priključiti budućim edukacijama kada je to moguće.

Razmotreno je i proširenje suradnje na projektu „Zajednički napori u jačanju kapaciteta: Zaštita granice uz poštovanje ljudskih prava“, koji Policijska akademija provodi s njemačkom Saveznom policijskom akademijom za policijske službenike zemalja na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti. Plan je jednu od budućih obuka u sklopu tog projekta organizirati u Agenciji u Mostaru, za djelatnike granične policije BIH.

Također je dogovoreno organiziranje andragoške radionice za predavače i instruktore AEPTM-a te pomoć Policijske akademije AEPTM-u u razvijanju platforme za e-učenje i implementiranje informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovne procese. Gosti su također pokazali zanimanje za suradnju s Muzejom policije te je dogovoreno da će se razmotriti mogućnost postavljanja izložbe „Ljepota lažnog sjaja“ u Mostaru, kao i organiziranje edukativnih predavanja i razmjena knjižnične građe.

S obzirom na planirano intenziviranje suradnje, ravnatelj Vujević predložio je u bliskoj budućnosti i sklapanje Memoranduma o suglasnosti, kojim bi se detaljnije razradile buduće zajedničke aktivnosti i dao dodatan poticaj budućoj suradnji.

Pisane vijesti