Početni seminar za policijske službenike linije rada kriminaliteta droga

Nastavljen je kontinuitet godišnjeg usavršavanja policijskih službenika iz svih policijskih uprava

Početni seminar za policijske službenike linije rada kriminaliteta droga održan je u Valbandonu od 30. rujna do 4. listopada. Time je nastavljen kontinuitet godišnjeg usavršavanja policijskih službenika iz svih policijskih uprava, koji su pokazali afinitet i rezultate na poslovima suzbijanja zlouporabe i kriminaliteta droga, a nisu prošli takvu vrstu edukacije.

Znanje, stručnost, iskustvo i entuzijazam u suzbijanju ove problematike, posebno ulične redukcije droga, s polaznicima podijelili su voditelj Službe kriminaliteta droga PNUSKOK-a Dražen Rastović i policijska službenica Renata Klemenić te voditelji Službi kriminaliteta droga iz PU splitsko-dalmatinske i primorsko goranske Dušan Jenjić i Hari Brnad te voditelj Odjela zlouporabe droga PU zagrebačke Mladen Staneković.

Također, svojim znanjem i iskustvom, kvaliteti seminara doprinijela su izlaganja vještaka Ines Gmajnički iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ i voditelja Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa Berislava Lankaša.

Polaznicima su vodiči službenih pasa Lucija Pušić i Vanja Ratković demonstrirali rad službenih pasa za detekciju droga Snoopya i Boya. Nakon teorijskog i praktičnog djela, u kojem su svoj doprinos dali pripadnici Interventne jedinice policije PU istarske, a polaznici pokazali motiviranost i profesionalnost, seminar je završio izlaganjem šefa DEA-a ureda u Zagrebu Matthewa Filhmana. On je predstavio djelokrug DEA-e, provedena kriminalistička istraživanja u suradnji s hrvatskom policijom te naglasio kvalitetu te suradnje i pozvao polaznike na njezin nastavak, a sve u cilju još jače borbe protiv kriminaliteta droga.
 
 

Stranica