Početak obrazovanja nove generacije polaznika Prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka 2020./2021. na Policijskoj školi „Josip Jović“

Slika 03_policijska_skola/2020/IMG_0967-scaled.jpg

Započeo ranije odgođen početak školovanja nove generacije polaznika Prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka 2020./2021

Foto: Policijska akademija

Danas, 21. listopada 2020. godine, započeo je ranije odgođen početak školovanja nove 16. generacije polaznika za zanimanje policajac/policajka 2020./2021.
 
Sukladno Odluci ministra unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović sačinjena je rang lista te izbor 750 kandidata koji su upisani u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka 2020/2021. Međutim, zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 i potresa u Zagrebu, tijekom kojeg su znatno oštećeni objekti na Policijskoj akademiji koji se koriste za prehranu, smještaj i nastavu polaznika, Policijska škola morala je iznaći adekvatan način školovanja.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina, na temelju prijedloga nadležnih ustrojstvenih jedinca, odobrio je učenje na daljinu kao najbolji i najprimjereniji model u ovim posebnim okolnostima. Navedeni model,  uz provedene prilagodbe, pridonijet će uspješnom stjecanju potrebnih znanja, koja će se potom moći nadograditi u učionicama i na praktičnim vježbama kad se stvore uvjeti za kontaktnu nastavu.

Dakle, cjelokupni obrazovni proces prebačen je na platformu e-obrazovanja Policijske akademije.
Modularni model učenja

Zbog specifičnosti obrazovanja za zanimanje policajac/policajka, cjelokupno učenje na daljinu iziskivalo je promijene u organizaciji i provođenju planiranih nastavnih sadržaja.
Na Policijskoj školi „Josip Jović“ izrađen je poseban Plan obrazovanja nove generacije polaznika Prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u kojem je, kao najznačajnija promjena, uvedeno obrazovanje putem modularnog modela učenja, za razliku od ranije realiziranog nastavnog plana i programa koji je odrađivan kroz stručne predmete.  Temeljem procjene o potrebnim znanjima i vještinama koje policijski službenicu neophodno moraju imati po završetku školovanja i početku rada, odabrane  su teme koje se mogu obraditi putem učenja na daljinu, a za koje nije neophodna kontaktna nastava.
Na sustavu e-obrazovanja Policijske akademije otvoren je stoga novi kolegij za koji je bilo potrebno napraviti nove nastavne materijale, prezentacije i druge oblike nastavnih pomagala specifičnih za realizaciju nastave na daljinu. Tijekom pripreme navedenog trebalo je voditi računa o činjenici kako se određeni broj polaznika s pojmovima vezanim uz policijske poslove susreće po prvi put. Pojedini pojmovi morali su zato biti obrađeni tako da budu što jasniji nekome tko se s tim prvi put susreće. 

Posebice treba naglasiti kako su nastavnici Policijske škole „Josip Jović“ i voditelji odgojnih skupina samostalno izradili sve materijale za ovaj novi oblik obrazovanja bez dodatnih troškova i uz opremu kojom su trenutačno raspolagali, a uz podršku Službe za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost.

Plan provođenja nastave
 
Na početku polaznici se upoznaju s pravilima koja se odnose na izgled i ponašanje policijskih službenika te s funkcionalnim oznakama radnih mjesta i policijskim zvanjima. Istodobno, pripremljene su video snimke i fotografije iz kojih mogu naučiti osnovna pravila pozdravljanja i oslovljavanja policijskih službenika.  
 


 
Nakon toga, upoznaju se s ustrojem Ministarstva unutarnjih poslova, organizacijom rada u policijskim upravama, odnosno, policijskim postajama te s policijskim poslovima i ovlastima.

Nadalje, plan provođenja nastave kreće s praktičnim elementima vezanim uz policijski posao. Polaznici će najprije naučiti kako se otprema služba, odnosno, kako se policijskim službenicima dodjeljuju dnevne zadaće. Poslije toga naučit će kako policija saznaje za neki događaj putem zaprimanja dojava te kako se policijski službenici upućuju na intervenciju i koje su njihove zadaće po završetku postupanja.


 
Potom će biti riječ o stvarnim događajima na koje policijski službenici nailaze u svom radu, a pojedinoj temi pristupa se polazeći od konkretnog događaja. Kreće se od jednostavnijih tema, kao što je postupanje policijskih službenika pri provjeri identiteta: kako se postupa prema osobama koje kod sebe nemaju osobnu iskaznicu te kako se i u kojim slučajevima pokreće prekršajni postupak, na primjeru osobe koja je zatečena bez osobne iskaznice.

Stvarni događaji kao ishodište

Na stvarnom primjeru narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu polaznici se upoznaju s osnovnim pojmovima: što je javni red i mir, kako se postupa sa zatečenim osobama po dolasku na intervenciju povodom dojave o narušavanju javnog reda i mira, kako se počinitelj prekršaja uhićuje i pod kojim uvjetima. Nadalje, podučava ih se kako obaviti razgovor s osobama u svojstvu svjedoka i osumnjičenika te kako se protiv počinitelja podnosi optužni prijedlog za prekršaj vezan uz narušavanje javnog reda i mira.

U sljedećim tjednima, na primjeru prijave građana o krađi bicikla, polaznici stječu znanja o tome kako se zaprima kaznena prijava, kako se pozivaju građani koji imaju informacije o kaznenom djelu te kako se zaprimljena kaznena prijava prosljeđuje nadležnom državnom odvjetništvu.

Spomenuli bismo ovom prigodom, između od ostalih tema koje ćemo obraditi online, temu zaustavljanje vozila, odnosno, nadzor vozila i vozača te pregled vozila. Nastavnik će polaznicima e-obrazovanja na konkretnim slučajevima objasniti postupanje prema osobama koje su zatečene kako konzumiraju drogu ili je kod njih pronađena određena količina droge. Bit će im rečeno kako se provodi terenska provjera, izvršava dovedbeni nalog te pruža pomoć/asistencija djelatnicima Hitne medicinske pomoći, kod smještaja osoba na prisilno liječenje.
 
Usvajanje osnovnih pojmova

Tema nastavnog sata bit će i provođenje kriminalističke obrade povodom izvršenih kaznenih djela, naravno opet polazeći od konkretnih slučajeva kao što su: provala u stan, oštećenje vozila na parkiralištu i sl.

Nekoliko tjedana predviđeno je za obrađivanje osnovnih i najvažnijih pojmova vezanih uz postupanje u povodu dojave o nasilju u obitelji.
Također, dio je obrazovanja predviđen za prikaz postupanja policije prigodom nestanka osobe, osiguranja nogometne utakmice niskog rizika, pokušaja unošenja pirotehničkih sredstava u športski objekt, kao i za postupanje policije prema osobama zatečenim u skitnji i prosjačenju.

Kroz cijelo obrazovno razdoblje polaznici će steći i osnovna znanja o ulozi Ustava, trodiobi vlasti, zaštiti ljudskih prava, zabrani diskriminacije i komunikacijskim vještinama u policijskom poslu.

Osnovni pojmovi bit će obrađeni i kroz strane jezike: njemački i engleski.

Nastavnici aktivno prate svakog polaznika

Nastava će biti organizirana u dvije smjene, a nastavnici će imati zadaću aktivno pratiti sudjelovanje polaznika i ispunjavanje njihovih zadaća pravovremeno i točno.
Namjera je bila osigurati interaktivnost koliko god to sustav dopušta,  s obzirom na to da omogućuje redovitu komunikaciju nastavnika i polaznika. Ponajprije, cilj nam je da polaznici, u slučaju kakvih nejasnoća, dobiju pravovremeno odgovore na svoja pitanja i dodatna pojašnjenja. 

Kroz ovakav plan i program te organizaciju rada, omogućit će se adekvatno obrazovanje novoj 16. generaciji policijskih službenika. Odnosno, da nova generacija polaznika što efikasnije usvoji potrebna znanja i vještine.

Usprkos svim objektivnim problemima, koji utječu na realizaciju nastavnog programa s ovim 16. naraštajem, djelatnici Policijske škole „Josip Jović“, svojim iznimnim i profesionalnim angažmanom postići će glavni cilj, a to je da i ova generacija mladih policajaca i policajki započne s obavljanjem policijskih zadaća spremno, profesionalno i kvalitetno, baš kao i generacije koje su prošle prekvalifikaciju u znatno povoljnijim okolnostima.
 

Pisane vijesti | Odgoj i obrazovanje