Početak kontaktne nastave 17. naraštaja polaznika Policijske škole „Josip Jović“

U ponedjeljak, 10. siječnja 2022. godine započela je realizacija kontaktne nastave za polaznike 17. naraštaja Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u Policijskoj školi „Josip Jović“

Obzirom na epidemiološku situaciju i posljedice potresa u Zagrebu, krajem listopada 2021. godine polaznici 17. naraštaja Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka, započeli su svoje obrazovanje putem sustava e-obrazovanja.

Tijekom provedbe e-obrazovanja, intenzivno se  razmišljalo i kako riješiti problem praktične nastave sporta i samoobrane te policijskog naoružanja i gađanja koji se u samo malom segmentu mogu pratiti kroz e-obrazovanje. Kako ne bi došlo do velikog zaostatka nastavnog plana i program odlučeno je da se sukladno provedbenom planu aktivnosti i organizaciji rada Policijske škole „Josip Jović“ u uvjetima zaštite od zaraze virusom Covid-19 i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, organizirati intenzivna kontaktna nastava za mali broj polaznika (četiri razredna odjela) u trajanju od tjedan dana koja će sadržavati pojedine praktične segmente iz nastave ranije navedenih stručnih predmeta.

Tijekom tjednog boravka na Policijskoj akademiji svi polaznici zadužili su policijsku odoru i opremu, upoznati su s pravnim aktima Policijske akademije i Uputom o nošenju policijske odore i opreme dok su ih voditelji obrazovnih skupina uvježbavali strojeve radnje i postupke te međusobno pozdravljanje i oslovljavanje policijskih službenika.  

Dana 10. siječnja 2022. godine, kao nastavak na on-line nastavu, započela je i realizacija kontaktne nastave za polaznike 17. naraštaja Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u predviđenom trajanju od 25 tjedana, a nakon čega će polaznici realizirati i 9 tjedana stručne prakse u policijskim upravama prema mjestu prebivališta.

Nastava je koncipirana na način da uz nastavne predmete polaznici kroz niz situacijskih vježbi naučenu teoriju prepoznaju i lakše primjenjuju u stvarnim policijskim situacijama. Temelj za kreiranje situacijskih vježbi bile su situacije iz stvarnog policijskog postupanja koje su nastavnici prilagodili za vježbu, ponavljanje i usavršavanje svega što je kroz nastavnu teoriju i naučeno. 

Kako bi polaznici bili usmjereni na svoje policijsko obrazovanje što više vremena, vježbe koje su im predočene, a koje su i uvježbavali, dodatno će usavršavati sa nastavnicima i odgajateljima i tijekom vikenda, naravno ostavljajući im dovoljno vremena i za odmor od relativno napornog radnog tjedna.

Pisane vijesti | Odgoj i obrazovanje