Pedagoško-instruktivni seminar

Slika /02_vijesti/2022/9 mjesec/Ped inst gran.jpg

Pedagoški-instruktivni seminar za policijske službenike granične policije

U organizaciji Službe za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj, u vremenu od 19. do 23. rujna 2022. godine u Policijskoj akademiji održan je  Pedagoško-instruktivni seminar za predavače-instruktore.

Riječ je o petodnevnom seminaru na kojem je sudjelovalo 20 policijski službenika granične policije iz Uprave za granicu i Policijskih uprava. Policijski službenici osposobljeni su i u obvezi kroz dopunsko-stručno usavršavanje, na razini svojih policijskih uprava/postaja provoditi obuku policijskih službenika iz modula za koje su prethodno određeni.

Polaznici su kroz navedeni seminar stekli pedagoške kompetencije za samostalno pripremanje, izvedbu i evaluaciju strukovne obuke u skladu sa programom seminara .

Značajno je napomenuti da se ova obuka provodi u kombinaciji kontaktne i online edukacije putem stranice e-obrazovanja MUP-a, https://e-obrazovanje.fkz.hr/.  Voditeljica seminara Ivana Herceg polaznike je upoznala sa radom sustava e-obrazovanja  Policijske akademije  i pristup kolegiju, na kojem mogu pristupiti svim radnim materijalima vezanima za učenje i pamćenje, nastavnu tehnologiju, komunikacijske vještine, planiranje i pripremu nastave te vrednovanje ishoda učenja koje je za njih pripremila Marija Pajur – policijska službenica za pedagošku potporu u Službi za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju.

Seminar se pokazao vrlo učinkovit. Na kraju seminara polaznici su se puno bolje nosili s javnim nastupom, te su njihova izlaganja i prezentacije bile zanimljive metodičko-didaktički oblikovane, stručne i poučne. Stekli su osnovne pedagoške kompetencije koje će im biti korisne u provođenju obuka, profesionalnom radu ali i u svakodnevnom životu posebice vezano uz komunikacijske vještine.

U evaluaciji obuke polaznici su iskazali želju i potrebu za dodatnim i proširenim vidom ovakve obuke.

Stranica