Osnivačka Skupština Alumni kluba Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti

Slika /02_vijesti/2023/9 mjesec/01.jpg

U prostorijama Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ 18. rujna 2023. održana je osnivačka Skupština Alumni kluba Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti

Skupština je donijela Statut Alumni kluba te (između ostalog) i odluku o pokretanju postupka za upis kluba u registar udruga.

Klub je osnovan s ciljem poticanja, održavanja i jačanja trajne komunikacije i suradnje između bivših studenata Veleučilišta kao i njihove interakcije s Veleučilištem kriminalistike i javne sigurnosti te promicanja, razvitka i unapređenja stručnih, nastavnih i znanstvenih potencijala Veleučilišta u područjima iz njegova djelokruga.

Redovnim članom Kluba mogu postati osobe koje su završile studij na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti ili njegovim prednicima (Visokoj policijskoj školi, Fakultetu kriminalističkih znanosti i drugima), zainteresirane su za rad u Klubu i prihvaćaju odredbe Statuta i drugih općih akata Kluba. Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.

Osnivačka je Skupština za predsjednika Alumni kluba jednoglasno izabrala aktualnog dekana Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti izv. prof. dr. sc. Antu Orlovića, a za potpredsjednika Damira Deaka. U Upravni odbor Alumni kluba, osim predsjednika i potpredsjednika Kluba, kao član izabran je Damir Šneperger.

Djelovanje Alumni kluba usmjereno je ka promicanju ugleda i dobrobiti Veleučilišta odnosno unapređivanju i društvenoj prepoznatljivosti stručnih i znanstvenih područja kriminalistike i javne sigurnosti.

Nakon što Alumni klub bude službeno registriran, svi bivši studenti Veleučilišta bit će pozvani na odgovarajući način na učlanjenje u klub te aktivan doprinos radu i ciljevima Kluba.

Pisane vijesti