Održana radionica Osnutak i djelovanje Centra za mentalno zdravlje Visoke policijske škole

Slika /02_vijesti/2021/12 mjesec/CMZ slika.png

Edukacija na temu Osnutak i djelovanje Centra za mentalno zdravlje Visoke policijske škole

U srijedu 15. prosinca 2021. održana je edukacija na temu Osnutak i djelovanje Centra za mentalno zdravlje Visoke policijske škole u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).  Naš je Centar prepoznat od strane AZVO kao primjer dobre prakse stoga je edukacija uvrštena u Plan i program AZVO edukacija za visoka učilišta u RH za 2021. godinu.

Cilj edukacije bilo je prenošenje znanja i vještina za pokretanje i djelovanje studentskih savjetovališta – za ona učilišta koja svoja savjetovališta nemaju. Edukaciju je održala voditeljica Centra doc. dr.sc. Ivana Glavina Jelaš.

    
Centar je osnovan 2016. godine na inicijativu doc. dr. sc. Ivane Glavine Jelaš, voditeljice Centra. S radom je započeo pod nazivom Psihološko savjetovalište Visoke policijske škole, a 2019. godine je unutar organizacijske strukture Visoke policijske škole dobilo zasebno mjesto te je preimenovano u Centar za mentalno zdravlje Visoke policijske škole.
Centar je osnovan prvenstveno zbog brige za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika kao i studenata Visoke policijske škole. No dodatan razlog osnivanja bio je i status Visoke policijske škole. Mnoga cijenjena visoka učilišta imaju ustrojena studentska savjetovališta koja uz stručnu djelatnost imaju vrlo važnu ulogu i u znanstveno – istraživačkom radu. Ustrojavanje Centra je vrlo značajno i važno za postupak vrednovanja kvalitete Visoke policijske škole (Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih  učilišta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2018; Prijedlog smjernica za razvoj sustava podrške studentima, Sveučilište u Zagrebu, 2015)
Svojim djelovanjem Centar je doveo novi i proaktivni pristup u brizi za mentalno zdravlje hrvatskih policijskih službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova.
 
Ciljevi Centra
 
Cilj Centra prvenstveno je očuvanje i promocija mentalnog zdravlja naših korisnika, odnosno jačanje njihovih vještina potrebnih za kvalitetnije obavljanje policijskog posla. Dakle ciljevi su:

1. Edukacija – podizanje svijesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju; rana intervencija i prepoznavanje znakova sagorijevanja i izloženosti stresu; usvajanje različitih adaptivnih mehanizama suočavanja sa stresom; razvoj otpornosti i ojačavanje kognitivnih sposobnosti (pažnja, koncentracija, učenje, pamćenje) potrebnih za kvalitetno obavljanje policijskog posla
2. Znanstveno – istraživački rad – istražujemo potrebe ciljane populacije te pratimo i ispitujemo djelotvornost primijenjenih tehnika kako bi se što djelotvornije odgovorilo na potreba naših korisnika te kontinuirano evaluirao rad Centra
3. Prevencija – Centar djeluje kroz sve tri razine preventivnih strategija u svrhu očuvanja mentalnog i tjelesnog zdravlja: primarnu tj. univerzalnu, selektivnu te indiciranu prevenciju
4. Pružanje psihološke pomoći – individualni i grupni rad s korisnicima 
 


Pisane vijesti