Održana CARNET-ova konferencija za korisnike u visokom obrazovanju THECUC 2023

Predstavnici Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti i Službe za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju sudjelovali na konferenciji Digitalna transformacija visokog obrazovanja: Inovacije za budućnost učenja i poučavanja

U sklopu projekta e-Sveučilišta čiji je cilj transformacija visokog obrazovanja u Hrvatskoj kroz implementaciju i razvoj digitalne nastavne infrastrukture, digitalnih alata i kompetencija, u Vodicama je od 8. do 10. studenog 2023. održana konferencija Digitalna transformacija visokog obrazovanja: Inovacije za budućnost učenja i poučavanja u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.

Konferencija je istaknula sustavni pristup digitalnoj transformaciji i njezin doprinos fleksibilnom i inovativnom obrazovanju, a sudionicima su predstavljeni načini kako se uz pomoć digitalne transformacije može oblikovati budućnost visokog obrazovanja. Jedna od novosti je izdavanje e-diploma od 1. siječnja 2024. godine u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju, te ustanovljavanje Digitalnog registra diploma.

Predstavnici Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, izv. prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš i dr. sc. Silvija Pejaković-Đipić, te Službe za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju, Marko Borić i Zvonimir Lolić, sudjelovali su u radu iznimno bogatog programa ove trodnevne konferencije, uključivali se u rasprave i upoznavali se s aktivnostima koje u sklopu projekta e-Sveučilišta u narednom razdoblju očekuju sve dionike visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Stranica