Održan seminar „Istraživanje mjesta događaja eksplozije i požara“

Na seminaru je prisustvovalo 11 policijskih službenika i dva pripadnika kriminalističke Vojne policije

U cilju stručnog usavršavanja policijskih službenika linije rada kriminalističke tehnike i djelatnika kriminalističke Vojne policije, u Valbandonu je od 25. do 29. ožujka, održan seminar pod nazivom „Istraživanja mjesta događaja eksplozije i požara“. 
 
Seminar je organiziran u suradnji Službe za cjeloživotno obrazovanje, Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, sa  Službom kriminalističke tehnike Uprave kriminalističke policije, Službom kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja Centra za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja ''Ivan Vučetić'' i Protueksplozijskom službom Uprave za javni red i sigurnost. 
 
U teorijskom dijelu s potrebnim predznanjima polaznike su upoznali stručnjaci Centra za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja ''Ivan Vučetić'' i Protueksplozijske službe te su pripremili praktični dio seminara u sklopu kojeg su provedene simulacije očevida požara i eksplozije na vozilima te eksplozija na bankomatima. Rad timova na mjestu događaja usmjeravali su viši kriminalistički tehničari PU osječko-baranjske.
 
Osim navedenog provedena je i praktična vježba obavljanja očevida u uvjetima kemijske kontaminacije prilikom koje su polaznici uz pripadajuću zaštitnu opremu za specifične kemijsko biološko radiološko nuklearne uvjete i uz pomoć forenzičnih izvora UV svjetlosti pronalazili te izuzimali i pakirali kontaminirane tragove. 
 
Na seminaru je prisustvovalo 13 polaznika, od toga 11 policijskih službenika iz različitih policijskih uprava (PU međimurska, PU sisačko-moslavačka, PU bjelovarsko-bilogorska, PU šibensko-kninska, PU požeško-slavonska, PU koprivničko-križevačka, PU primorsko-goranska, PU brodsko-posavska i PU osječko-baranjska) te dva pripadnika kriminalističke Vojne policije.
 
Sigurno provođenje terenskih vježbi realizirano je u suradnji s PU istarskom, Javnom vatrogasnom postrojbom Pula te Nastavnim zavodom za hitnu medicinu Istarske županije.


Pisane vijesti